97. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV po toči - 31.08.2020 13:54 - Zaključeno


Neurja s točo, ki so včeraj popoldne zajela nekatere dele severovzhodne Slovenije, so povzročila poškodbe na listih in grozdih vinske trte. V vinogradih brez pridelka ali v primeru škropljenja samo po listju priporočamo uporabo enega od pripravkov, kot so: Badge WG (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat (5,3 L/ha), Kocide 2000 (2,0 kg/ha) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha).

V vinogradih, kjer so poškodovane tudi grozdne jagode, priporočamo pri poznih sortah ('laški rizling', 'renski rizling', 'šipon', 'žametna črnina') dodajanje enega od »botriticidov« s krajšo karenčno dobo, npr.: Amylo-X ali Botector ali Cantus ali Mythos ali Prolectus ali Pyrus 400 SC ali Scala ali Serenade ASO ali Switch 62,5 WG ali Teldor SC 500. Pri srednje poznih sortah z višjimi sladkornimi stopnjami je mogoče uporabiti sredstva z najkrajšo karenco, npr. Teldor, Prolectus ali pa se po posvetu s specialistično svetovalno službo za vinarstvo odločiti za predčasno trgatev.

Priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Opozarjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke.

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo:

Badge WG – 21 dni, Cuprablau Z 50 WP – 21 dni, Cuprablau Z 35 WP, WG – 21 dni, Cuprablau Z ultra WP – 21 dni, Nordox 75 WG – 21 dni, Cuproxat – 21 dni, Kocide 2000 – 21 dni

Amylo-X – karenca ni potrebna, Botector – zagotovljena s časom uporabe, Cantus WG – 28 dni, Mythos – 21 dni, Prolectus – 14 dni, Pyrus – 35 dni, Scala – 21 dni, Serenade ASO - karenca ni potrebna, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500 – 14 dni, Zenby – 21 dni.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 31.08.2020 13:54
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS