96. OBVESTILO O VARSTVU OREHOV (orehova muha) - 28.08.2020 10:07 - Zaključeno


Pridelovalce orehov obveščamo, da so ulovi orehove muhe v spremljanih nasadih orehov v drugi polovici meseca avgusta še vedno konstantni zato priporočamo, da vsaj enkrat na teden redno kontrolirate ulove na rumenih ploščah ter količino atraktanta v vrečki.

V nasadih, kjer je od zadnjega škropljenja orehove muhe minilo 12 do 14 dni in se na rumene lepljive plošče še vedno lovi orehova muha, priporočamo ponovno škropljenje z enim izmed spodaj navedenih insekticidov (upoštevati je potrebno število dovoljenih uporab posameznega pripravka v eni rastni sezoni ter karence !!!).

Za zatiranje je mogoče uporabiti Laser 240 SC (karenca: 30 dni) v odmerku 0,15 l/ha ali Laser plus (karenca: 30 dni) v odmerku 0,075 L/ha pri porabi vode do 3 L na drevo v polni rodnosti. Škropilni brozgi je potrebno dodati atraktant npr. Nutrel (beljakovinska vaba za muhe) v 1,5% koncentraciji (1,5 L/100 L vode). Tretira se le eno tretjino drevesne krošnje (spodnji del krošnje na severni ali vzhodni strani), za škropljenje pa se naj uporabijo šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

Pripravek Laser 240 SC ali Laser Plus se lahko na istem zemljišču oba skupaj uporabita največ tri krat v eni rastni sezoni !!!

Namesto pripravka Laser ali Laser Plus je mogoče uporabiti tudi pripravek Calypso SC 480 (0,25 L/ha, največ 2x v eni rastni sezoni !!! karenca:14 dni) ali Imidan 50 WG (1,5 kg/ha, največ 2x v eni rastni sezoni !!!, karenca:7 dni). Obema pripravkoma se priporoča dodajanje atraktanta npr. Nutrel. Poškropi se prav tako le spodnja tretjina krošnje drevesa. V tem primeru je mogoče zmanjšati odmerek zgoraj omenjenih pripravkov na eno tretjino od navedenega. (Calypso SC 480 0,08 L/ha – 80 ml/ha, Imidan 50 WG 0,5 kg/ha).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 28.08.2020 10:07
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MATKO Boštjan
Pripravil: Boštjan Matko
Seznam registriranih FFS