87. VARSTVO VINSKE TRTE - 14.08.2020 15:51 - Zaključeno


V vinogradih vinorodne dežele Posavje grozdje zori. Jagode se sortno značilno barvajo; belim sortam se mehčajo (83 – 85 po lestvici BBCH).

V tem obdobju so okužbe vršičkov in mlajših poganjkov vinske trte s peronosporo vinske trte neizogibne, a bistveno ne vplivajo na lastnosti pridelka. Zaradi upoštevanja varnostnih dob uporaba fungicidnih sredstev proti peronospori in oidiju vinske trte v prihajajočih dneh ne bo več primerna.

Pomembna pa ostaja nadaljnja zaščita pridelka. Pri belih sortah, katerih jagode se že mehčajo in so v grozdu precej utesnjene, bo smiselno v predelu grozdja uporabiti sredstva proti sivi plesni. Priporočamo pripravke z antagonističnim delovanjem AMYLO – X (1,5 do 2,5 kg/ha; do 6 tretiranj v eni rastni dobi, na 7 do 10 dni; do zrelosti za trgatev; karenca ni potrebna), BOTECTOR (400 g/ha; 3 do 4 tretiranja v eni rastni dobi; do zrelosti za trgatev; karenca je zagotovljena s časom uporabe), SERENADE ASO (4 l/ha; do 4 tretiranja v eni rastni dobi; do zrelosti za trgatev; karenca ni potrebna), ki spadajo v skupino biotičnih sredstev in je njihova uporaba možna tudi v ekološki pridelavi. V primeru neurja s točo ali intenzivnejšega pojava mrčesa pa pridejo v poštev PROLECTUS (1,2 kg/ha; do 85 po BBCH; karenca 14 dni; le 1× v rastni dobi), MYTHOS (2,5 l/ha; karenca 21 dni; le 1× v rastni dobi), CANTUS (1,2 kg/ha; do 85 po BBCH; karenca 28 dni; le 1× v rastni dobi), PYRUS 400 SC (2 l/ha; do 85 po BBCH; karenca 35 dni; le 1× v rastni dobi), SCALA (2 l/ha; do 85 po BBCH; karenca 21 dni), ZENBY (1,5 l/ha; do 85 po BBCH; karenca 21 dni; 2× v rastni dobi), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; do mehčanja jagod, oz. najkasneje 21 dni pred trgatvijo; 2× v rastni dobi) ali TELDOR SC 500 (1, 5 l/ha; do 89 po BBCH; karenca 14 dni; 2× v rastni dobi z razmikom 8 dni). Rdeče sorte trenutno ne zahtevajo tovrstnega varstva.

Pri uporabi sintetičnih botriticidov opozarjamo na zmernost, saj lahko njihova pretirana raba vodi v razvoj kisle gnilobe.

Ob tem priporočamo tudi spremljanje plodove vinske mušice s prehranskimi pastmi. Trenutno je njihova prisotnost v vinogradih zaznana, a populacije še niso prekoračile kritične gostote. Po dosedanjih izkušnjah se vrsta prerazmnoži in postane problematična zlasti v daljšem deževnem obdobju.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 14.08.2020 15:51
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS