93. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.12 - 07.08.2020 06:56 - Zaključeno


Večina zgodnjih sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi barvanja oz. mehčanja jagod (BBCH 83 – 85), medtem ko so pozne sorte v fenološki fazi: začetek zorenja jagod (BBCH 81).

 

Za zaključna škropljenja proti peronospori vinske trte priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov, kot so: Badge WG (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat (5,3 L/ha), Kocide 2000 (2,0 kg/ha) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha).

 

Uporabiti je mogoče tudi kombinirana pripravka z bakrom: Amaline flow (2,25 L/ha) ali Curzate C Extra (2 kg/ha).

Pri uporabi bakrovih pripravkov lahko na 'aromatičnih' sortah (npr. Sauvignon) vinske trte po podatkih iz strokovne literature prihaja do vpliva na arome. Zato lahko namesto bakrovih pripravkov proti peronospori vinske trte uporabite pripravke, ki imajo krajšo karenčno dobo, kot npr.: Ampexio (0,5 kg/ha) ali Curzate M 72,5 (2,3 kg/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha) ali Sanvino (1,5 kg/ha, samo vinsko grozdje) ali Dithane DG neotec ali Dithane M 45 (2,0 kg/ha) ali Mankoz 75 WG (2,0 kg/ha).

 

Proti oidiju vinske trte lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi žvepla, kot so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha. Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

V primeru napovedi pojava večdnevnih padavin se pred začetkom padavin pri sortah, ki so v fenološki fazi »začetek mehčanja jagod« priporoča uporaba »botriticidov« proti sivi grozdni plesni – botritisu ob upoštevanju karenčne dobe: Amylo-X (1,5 – 2,5 kg/ha), Cantus (1,2 kg/ha), Mythos (2,5 L/ha), Prolectus (1,2 kg/ha), Pyrus 400 SC (2 L/ha), Scala (2 L/ha), Serenade ASO (4 L/ha, uporaba do 4 krat letno), Switch 62,5 WG (1 kg/ha), Teldor SC 500 (1,5 L/ha) ali Zenby (1,5L/ha) ali pripravek Botector (400 g/ha; ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic do razvojne faze, ko so jagode zrele). Pri uporabi botriticidov priporočamo škropljenje samo v coni grozdja (v tem primeru zadostuje polovični odmerek), pri čemer mora biti cona grozdja dobro omočena.

 

V primeru pojava neurij in toče v tem času priporočamo uporabo enega od zgoraj naštetih bakrovih pripravkov ter dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin ali podobni. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

 

Opozarjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke.

 

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo:

Badge WG – 21 dni, Cuprablau Z 50 WP – 21 dni, Cuprablau Z 35 WP, WG – 21 dni, Cuprablau Z ultra WP – 21 dni, Nordox 75 WG – 21 dni, Cuproxat – 21 dni, Kocide 2000 – 21 dni, Ampexio – 21 dni, Curzate M 72,5 – 28 dni, Mildicut - 21 dni, Electis28 dni, Dithane DG neotec - 28 dni, Dithane M 45 – 28 dni, Mankoz 75 WG – 28 dni, Sanvino 28 dni (vinsko grozdje), Amaline flow – 28 dni, Curzate C Extra – 28 dni.

 

Žvepla – 28 dni.

 

Amylo-X – karenca ni potrebna, Botector – zagotovljena s časom uporabe, Cantus WG – 28 dni, Mythos – 21 dni, Prolectus – 14 dni, Pyrus – 35 dni, Scala – 21 dni, Serenade ASO - karenca ni potrebna, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500 – 14 dni, Zenby – 21 dni.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 07.08.2020 06:56
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS