92. OPOZORILO O ZATIRANJU PELINOLISTNE AMBROZIJE - 05.08.2020 13:22 - Zaključeno


 

Pelinolistna ambrozija se širi počasi, a vztrajno. Na dobrem zemljišču zraste tudi do 2 m, bogato semeni do 100.000 semen na rastlino, ki ostane kaljivo v zemlji tudi 13 let. Poleg gospodarske škode, ki jo povzroča na nekmetijskih in kmetijskih površinah, povzroča tudi zdravstvene težave pri ljudeh - v obliki alergij, cvetni prah pelinolistne ambrozije je alergen.

Ambrozija na kmetijskih zemljiščih se pogosto pojavlja tudi na strniščih po žetvi žit in oljne ogrščice ter ob robovih posejanih njiv koruze, oljnih buč, krompirja, vrtnin. Smiselno bi bilo očistiti robove njiv mehansko ali kemično, (večkratna košnja, mulčenje ali poškropimo s herbicidom).

Zelo pomembno pa je, da očistimo strnišča, počakamo, da ambrozija ozeleni do višine 10 cm in uporabimo totalni herbicid. S tem preprečimo semenitev ambrozije in manj težav pri naslednjih posevkih.

 

Opozarjamo, da pregledujete svoja zemljišča in preprečite, da ambrozija zacveti in semeni.

 

Po Odredbi iz leta 2010 ste imetniki zemljišč dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njen nadzemni del tako, da se več ne obraste in ne cveti, ter redno opazovati rastišče do konca septembra.

 

Na spletni strani MKGP- Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so objavljena Priporočila za zatiranje ambrozije.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 05.08.2020 13:22
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS