90. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 30.07.2020 11:16 - Zaključeno


Datum: 30. 7. 2020

V drugi polovici meseca julija ugotavljamo povečan nalet metuljčkov sovk in kapusovega molja. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic.

V primeru prerazmnožitve sovk in preseženega praga škodljivosti (1 gosenica / rastlino) lahko uporabite sledeče insekticide:

aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca

Registriran za:

Opombe:

lambda - cihalotrin

 

Karate zeon 5 CS

0,2 L/ha

3 dni za redkvico,

7 dni za kitajsko zelje,

21 dni za zelje in brstični ohrovt

Zelje, brstični ohrovt in redkvica; za manjše uporabe v kitajskem zelju in cvetači. Uporaba ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni. Sredstvo je nevarno za čebele. Z njim se ne sme tretirati rastlin med cvetenjem.

tebufenozid

 

Mimic

0,3 - 0,4 L/ha

14 dni

Kapusnice. Škropi se enkrat letno v času, ko se pričnejo izlegati gosenice, višji odmerki pa so namenjeni za uporabo po končanem izleganju gosenic.

indoksakarb

 

Steward

85 g/ha

3 dni

Zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem zelju in brokoliju. Tretirati se začne med fazo izleganja jajčec ali na začetku razvoja ličink. V eni rastni dobi se ga uporablja največ tri krat v razmiku 7 dni.

emamektin

 

Affirm

1,5 kg/ha

3 dni

Zelje, brokoli in cvetača na prostem. Tretira se od fenološke faze začetka oblikovanja glavic do 3 dni pred pobiranjem pridelka (BBCH 41-49). Prvo tretiranje se izvede takoj, ko se izležejo prve gosenice in še preden se te zarijejo v glavice. Tretiranje se po potrebi ponavlja v tedenskih razmakih. Sredstvo se sme na istem zemljišču uporabiti največ tri krat v eni rastni dobi.

azadirahtin A

 

Neemazal - T/S

3,0 L/ha

3 dni

Na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem. Tretiramo ob pojavu prvih škodljivcev, tretiranje po potrebi čez 7 – 14 dni ponovimo; uporabljamo ga največ 2 krat v eni rastni dobi.

beta-ciflutrin

 

Bulldock EC 25

0,3 - 0,5 L/ha

7 dni

V glavnatem zelju, kitajskem zelju in ohrovtu. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni.

lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

0,05 L/ha

21 dni za zelje in brstični ohrovt,

10 dni za listnati ohrovt in brokoli, 7 dni za cvetačo

V brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju (vključno s sorto calabrese). Tretira se, ko je prag škodljivosti presežen. V eni rastni sezoni se ga lahko na istem zemljišču uporabi 2 krat v 10 dnevnem časovnem intervalu.

Bacilus

Thuringiensis

Var. Aizawai

Agree WG

1 kg/ha

Ni potrebna

Kapusnice. Prvo tretiranje se opravi, ko se izležejo prve ličinke škodljivih metuljev (od BBCH 09). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ tri krat v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.

klorantraniliprol

Coragen

Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP

125 mL/ha, ob porabi vode 300 - 800 L/ha

1 dan

Za cvetačo, brokoli, glavnato zelje in ohrovt. Tretira se od fenološke faze razgrnjenega drugega lista do konca rasti (BBCH 12 do 49), ob upoštevanju karence. V cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni. Tretira se v času izleganja jajčec oziroma takoj, ko se iz jajčec začnejo izlegat prve ličinke

Za zatiranje kapusovega molja:

aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca (dni)

Registriran za:

opombe

Bacilus thuringiensis

Var.Kurstaki

Lepinox plus

1 kg/ha

Ni potrebna

Brokoli, ohrovt, glavnato zelje, kitajski kapus, brstični ohrovt. Tretira se v času izleganja jajčec oziroma v fazi mladih ličink (prva in druga stopnja razvoja). Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7-10 dni.

BacillusThuringhiensis var. Kurstaki

Delfin WG

0,5 kg/ha

Ni potrebna

Kapusnice

S sredstvom so na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni dobi v časovnem intervalu 7 dni.

deltametrin

Decis 100 EC

0,075 L/ha

7 dni

Brstični ohrovt, zelje, cvetača. Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk. Uporaba enkrat na sezono na istem zemljišču. Izogibati se je treba tretiranju pri visokih temperaturah zraka.

alfa-cipermetrin

Fastac 100EC

0,1 L/ha

14 dni

Zelje, brstični ohrovt, brokoli, ohrovt.

Kontaktni insekticid, uporaba ob pojavu gosenic, največ 2x v sezoni. Ne priporoča se tretiranja nad 25 °C.

Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS

0.15 L/ha

3 dni za redkvico,

7 dni za kitajsko zelje,

21 dni za zelje in brstični ohrovt.

Zelje, brstični ohrovt, redkvica; za manjše uporabe v kitajskem zelju in cvetači; zatiranje grizočih in sesajočih žuželk. Uporaba ob pojavu škodljivih žuželk.

emamektin

Affirm

1,5 kg/ha

3 dni

Zelje, brokoli in cvetača na prostem. Tretira se od fenološke faze začetka oblikovanja glavic do 3 dni pred pobiranjem pridelka (BBCH 41-49). Prvo tretiranje se izvede takoj, ko se izležejo prve gosenice in še preden se te zarijejo v glavice. Tretiranje se po potrebi ponavlja v tedenskih razmikih. Sredstvo se sme na istem zemljišču uporabiti največ tri krat v eni rastni dobi.

tebufenozid

Mimic

0,3 - 0,4 L/ha

14 dni

Kapusnice. Škropi se enkrat letno v času, ko se pričnejo izlegati gosenice, višji odmerki pa so namenjeni za uporabo po končanem izleganju gosenic.

indoksakarb

Steward

85 g/ha

3 dni za zelje, cvetačo,rdečo zelje in brokoli, 28 dni za brstični ohrovt

Zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem zelju in brokoliju za zatiranje, kapusovega belina. Tretirati se začne med fazo izleganja jajčec ali na začetku razvoja ličink. V eni rastni dobi se ga uporablja največ tri krat v razmiku 7 dni.

azadirahtin A

Neemazal - T/S

3 L/ha

3 dni

Na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu. Tretira se ob pojavu prvih ličink do razvojne faze začetek oblikovanja glav (BBCH 41); čez 7 do 10 dni se tretiranje po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 3-krat v eni rastni dobi.

Bacilus

Thuringiensis

Var. Aizawai

Agree WG

1 kg/ha

Ni potrebna

Kapusnice. Prvo tretiranje se opravi, ko se izležejo prve ličinke škodljivih metuljev (od BBCH 09). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ tri krat v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.

klorantraniliprol

Coragen

Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP

125 mL/ha, ob porabi vode 300 - 800 L/ha

1 dan

Za cvetačo, brokoli, glavnato zelje in ohrovt. Tretira se od fenološke faze razgrnjenega drugega lista do konca rasti (BBCH 12 do 49), ob upoštevanju karence. V cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni. Tretira se v času izleganja jajčec oziroma takoj, ko se iz jajčec začnejo izlegat prve ličinke.

 

V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih zelja pojavljajo poškodbe, je mogoče uporabiti pripravek Movento SC 100 v 0,75 L/ha ali Karate Zeon 5 CS v 0,2 L/ha (BO, Z, R), ki je registriran za zatiranje grizočih in sesajočih žuželk.

Legenda: (BO=brstični ohrovt, Z=zelje, R = redkvica).

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.07.2020 11:16
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS