88. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.11 - 28.07.2020 08:09 - Zaključeno


Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 79-81 (večina jagod se med seboj dotika - začetek zorenja).

 

Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte še ni minila. Bolezen se sedaj pojavlja predvsem na zalistnikih in na novo zrastlih listih ter na grozdih. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega izmed kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Armetil M (2,5 kg/ha), Curzate M 72,5 WG (2,3 kg/ha), Cymbal (0,25 kg/ha), Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), Emendo F (1,5 kg/ha), Enervin (2,5 kg/ha), Equation pro (400 g/ha), Fortuna gold (3 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Fudan gold (3 kg/ha), Gett (2,5 kg/ha), Mikal Flash (4 kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum F (4 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha), Orvego (0,8 L/ha), Pergado F (3 kg/ha), Pergado D (1,4 L/ha), Pergado MZ (2,5 kg/ha), Reboot (0,4 kg/ha), Revus (0,6 l/ha), Ridomil gold MZ Pepite (2,5 kg/ha), Sanvino (1,5 kg/ha), Sfinga Extra WDG (1,5-2 kg/ha), Tanos 50 WG (0,4 kg/ha), Twingo (3 kg/ha) ali Valis F (1,5 kg/ha). Presledki med škropljenji so lahko dolgi 12-14 dni, v primeru obilnejših padavin pa jih je potrebno skrajšati.

 

Uporabiti je mogoče tudi kombinirane pripravke z bakrom: Amaline flow (2,25 L/ha) ali Curzate C Extra (2 kg/ha) ali Pergado C (4–5 kg/ha).

 

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

Pripravkom Cymbal, Equation pro in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

 

Za preprečitev okužbe z oidijem vinske trte priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Baltazar (0,4 L/ha), Collis SC (0,4 l/ha), Custodia (0,7 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Dynali (0,65 l/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 l/ha), Misha 20 EW (0,23 l/ha), Mystic 250 EC (0,4 l/ha), Nativo 75 WG (0,16 kg/ha), Orius 25 EW (0,4 l/ha), Prosper CS 300 (1 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Sercadis (0,15 L/ha), Star Tebukonazol (0,4 l/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Tebusha 25% EW (0,4 L/ha), Topas 100 EC (0,3 l/ha), Topaze (0,3 l/ha), Unicorn DF (2,2 kg/ha) ali Vitisan (12 kg/ha).

 

Lahko uporabite tudi pripravek Universalis (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente deluje tudi proti peronospori vinske trte.

 

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha. Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 28.07.2020 08:09
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS