87. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR, BUČ in BUČK - 24.07.2020 07:20 - Zaključeno


 

Zaradi ugodnih vremenskih razmer (pogoste padavine v zadnjih dveh tednih) se je možnost okužb s kumarno plesnijo na kumarah, bučkah in bučah močno povečala. Za preprečitev okužb je mogoče uporabiti sledeče pripravke; Aliette Flash (za kumare, dinje, lubenice, bučke in buče vsi v 4,0 kg/ha), Alleato 80 WG (za kumare in bučke 1- 4 kg/ha), Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC (za navadne kumare, kumare za vlaganje, bučke, bučnice z neužitno lupino (brez oljnih buč vsi v 1,0 L/ha), Ridomil gold MZ pepite (za dinje, kumare 3,0 kg/ha), Champ formula 2 FL (za kumare, kumarice za vlaganje, bučke 2,8 L/ha), Enervin (samo na prostem, za kumare, kumarice za vlaganje, bučke, dinje, lubenice; 1,5 kg/ha ), Ranman top (za navadne kumare le v zaščitenih prostorih; kumarice za vlaganje in bučke na prostem ter v zaščitenih prostorih v 0,5 L/ha), Champion 50 WG (za kumare, kumarice za vlaganje, bučke v 2,0 kg/ha), Tanus 50 WG (samo v zaščitenih prostorih za kumarice za vlaganje, bučke, buče v 0,23 kg/ha), Curzate C extra (na prostem za kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugih bučnicah z užitno lupino; dovoljeno tretiranje samo ob uporabi traktorske škropilnice v 2 kg/ha), Revus (samo v zaščitenih prostorih, 0,6 L/ha; dinje), Cuprablau Z 35 WG (samo na prostem, za kumare, kumarice za vlaganje, bučke, dinje, lubenice, buče v 1,5 kg/ha,), Cuprablau Z 35 WP (samo na prostem, za kumare, kumarice za vlaganje, bučke v 1,5 kg/ha), Cuproxat (za kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino v 5,3 L/ha), Polyversum 0,1 kg/ha. Presledki med škropljenji naj bodo 7 do 10 dnevni.

 

Na kumarah, bučah in bučkah opažamo ponekod močnejši pojav pepelovke bučnic. Za zatiranje je mogoče uporabiti pripravke Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC v 1,0 l/ha (za navadne kumare, kumare za vlaganje, bučke, bučnice z neužitno lupino (brez oljnih buč, Karathane gold EC 350 (0,04 – 0,06%), Topas 100 EC ali Topaze v 0,5 l/ha (uporaba samo v zaščitenih prostorih, za buče, bučke, dinje, navadne kumare, lubenice), Collis v 0,5 kg/ha (uporaba samo v zaščitenih prostorih, za kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino), Score 250 EC in Mavita 250 EC v 0,5 l/ha (za bučnice z užitno in neužitno lupino), Duaxo koncentrat v 1,0% (za bučke, navadne kumare), Cosan, Kumulus DF, Pepelin; Vindex 80 WG, Microthiol SC (manjša uporaba), Microthiol special v odmerku 5 – 7,5 kg/ha (za kumare, bučke, buče, dinje in lubenice), Biotip Sulfo 800 SC 5 – 7,5 L/ha (za kumare, bučke, buče, lubenice), AQ 10 v odmerku 35g/ha (vse vrtnine), Vitisan v odmerku 1,5-3 kg/ha (za kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje, lubenice), Sonata ( na kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah) v odmerku 5 – 10 l/ha, Taegro (na bučnicah z užitno in neužitno lupino(kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, melonah, lubenicah in drugih bučnicah), gojenih v zaščitenih prostorih) v odmerku 0,37 kg/ha, Systhane 20 EW v odmerku 0,15 L/ha (za kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče- razen oljnih buč), ter Serenade ASO v odmerku 8 l/ha (manjša uporabe za kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje, lubenice) in Topsin M v 1,0 kg/ha (za dinje) in Velum prime v 0,625 L/ha (samo v zaščitenih prostorih; aplikacija s kapljičnim namakalnim sistemom za buče, bučke, dinje, navadne kumare, navadne lubenice; za dinje, buče, lubenice, za kumare in bučke)

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 


Datum objave obvestila: 24.07.2020 07:20
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS