84. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA št.2 - 17.07.2020 08:05 - Zaključeno


Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 77 - 79 (začetek dotikanja jagod oz. večina jagod se med seboj dotika).

 

Sedaj je čas za drugo zatiranje AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA (Scaphoideus titanus Ball.) - prenašalca zlate trsne rumenice, ki ga trenutno najdemo v stadiju ličinke L3 in L4. Opozarjamo vas, da je sedaj tudi zadnji čas, da se izobesijo rumene lepljive plošče z namenom ugotavljanja prisotnosti odraslih osebkov ameriškega škržatka v vinogradih.

 

V vinogradih za pridelavo grozdja, ter na brajdah in ohišnicah, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi, ki zajemajo območje celotne Štajerske in Prekmurja), kjer za prvo zatiranje ni bil uporabljen pripravek Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, je v času med 17. in 27. julijem potrebno opraviti drugo tretiranje zoper ameriškega škržatka. Uporabiti je mogoče tudi pripravek Sivanto prime (0,5 L/ha) (deluje samo na ameriškega škržatka).

 

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti 2 - 3 tretiranja s pripravki na podlagi piretrina: Flora verde ali Biotip floral, razen če po drugem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti. Če je potrebno, opravimo tretje tretiranje 7 do 10 dni po drugem tretiranju.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji ameriškega škržatka. Obenem morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra.Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno škropljenje ponoviti.

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

 

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe

Pripravek

Aktivna snov

Odmerek

Število dovoljenih

tretiranj/leto

Karenca

(št. dni)

Mospilan 20 SG1

acetamiprid

0,375 kg/ha

eno

42

Sivanto prime

flupiradifuron

0,5 l/ha

eno

14

Movento SC 1002

spirotetramat

0,7 l/ha

dve

14

Decis 2,5 EC5

deltametrin

0,5 l/ha

eno3

dve4

14

Flora verde

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

Biotip floral

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

Steward

indoksakarb

150 g/ha

dve

10

1 sredstvo Mospilan 20 SG nima redne registracije in ima v letu 2020 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

3 v vinogradih za pridelavo grozdja

4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

s pripravkoma Decis 2,5 EC se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju, v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom

Opozorilo: pripravki Reldan 22 EC, Pyrinex M22, Daskor 440 in Decis v letu 2020 nimajo več dovoljenja za zatiranje ameriškega škržatka!

 

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 17.07.2020 08:05
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS