83. OBVESTILO o VARSTVU OREHOV (orehova muha) št. 2 - 16.07.2020 11:59 - Zaključeno


Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v spremljanih nasadih orehov v tem tednu že ujeli prve osebke orehove muhe. Priporočamo, da redno kontrolirate (vsaj 2 krat tedensko do začetka prvega ulova ) rumene lepljive plošče. Za spremljanje orehove muhe priporočamo uporabo rumenih lepljivih plošč z dodatkom atraktanta. V nasadih oreha, kjer je bila v preteklem letu ugotovljena velika škoda od orehove muhe, priporočamo škropljenje najpozneje do 4-6 dni po prvem ulovu orehove muhe na rumene lepljive plošče.

Za zatiranje je mogoče uporabiti Laser 240 SC v odmerku 0,15 l/ha ali Laser plus v odmerku 0,075 L/ha pri porabi vode do 3 L na drevo v polni rodnosti. Škropilni brozgi je potrebno dodati atraktant npr. Nutrel (beljakovinska vaba za muhe) v 1,5% koncentraciji (1,5 L/100 L vode). Tretira se le eno tretjino drevesne krošnje (spodnji del krošnje na severni ali vzhodni strani), za škropljenje pa se naj uporabijo šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

V primeru, da se na rumene lepljive plošče po tretiranju še vedno lovijo orehove muhe, se tretiranje ponovi še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov. Tretiranje je potrebno ponoviti tudi v primeru močnega izpiranja (če pade več kot 10 mm dežja), ko se rastline posušijo, vreme pa vsaj deloma ustali. Pripravek Laser 240 SC ali Laser Plus se lahko na istem zemljišču oba skupaj uporabita največ tri krat v eni rastni sezoni !!!

Namesto pripravka Laser je mogoče uporabiti tudi pripravek Calypso SC 480 (0,25 L/ha, največ 2x v eni rastni sezoni !!!) ali Imidan 50 WG (1,5 kg/ha, največ 2x v eni rastni sezoni !!!). Obema pripravkoma se priporoča dodajanje atraktanta npr. Nutrel. Poškropi se prav tako le spodnja tretjina krošnje drevesa. V tem primeru je mogoče zmanjšati odmerek zgoraj omenjenih pripravkov na eno tretjino od navedenega. (Calypso SC 480 0,08 L/ha – 80 ml/ha, Imidan 50 WG 0,5 kg/ha).

Mogoče je tudi uporabiti »DECIS TRAP OREHOVA MUHA«, ki je insekticidna past (vaba) in je zaprt sistem. Sestavljena je iz dvodelne plastične posode, pri kateri je zgornji del (pokrov) na notranji strani impregniran z aktivno snovjo deltametrin. V spodnji posodi so majhne odprtine, ki omogočajo dostop orehovi muhi; v njej je nameščena porozna vrečka, ki vsebuje prehransko privabilo za orehovo muho, in hkrati služi kot lovilna posoda za škodljivca. Past je že pripravljena za neposredno uporabo. Posamezno past se vzame iz ovojne vrečke in se jo obesi na drevo. V nasad orehov se enakomerno porazdeli od 50 do 100 pasti na ha, odvisno od stopnje napada orehove muhe. Pasti se namesti na južno stran krošnje na višino 1,40 - 2 m od tal. Pasti učinkovito delujejo do 150 dni. Za posamezna drevesa zadostuje 1 past na drevo. Pasti se namesti ob pojavu metuljčkov orehove muhe, od začetka razvoja plodov do njihove zrelosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 16.07.2020 11:59
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MATKO Boštjan
Pripravil: Boštjan Matko
Seznam registriranih FFS