81. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 10 - 16.07.2020 11:44 - Zaključeno


 

Vinska trta je sedaj fenološki fazi BBCH 77 do 79 (začetek dotikanja jagod oz. večina jagod se med seboj dotika).

 

 

Grozdni sukači

 

Ulovi metuljčkov drugega rodu grozdnih sukačev na feromonskih vabah so se na večini spremljanih lokacij povečali. Za njihovo zatiranje v tem času priporočamo uporabo pripravka Vertimec pro (0,75 L/ha), Laser plus (0,2 L/ha), Radiant (0,35 L/ha, v rastni sezoni le 1x!!!) in Steward (0,0125 %).

Mogoče je še tudi uporabiti enega izmed pripravkov na osnovi Bacillus thuringiensis, kot so: Agree WG (1 kg/ha) ali Delfin WG (0,75 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha).

 

 

Peronospora vinske trte

 

Nevarnost okužb s peronosporo vinske trte še ni minila. Bolezen se sedaj pojavlja predvsem na zalistnikih in na novo zrastlih listih ter na grozdih. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega izmed kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha), Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Alleato duo (4 kg/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Armetil M (2,5 kg/ha), Cabrio top (2 kg/ha), Curzate M 72,5 WG (2,3 kg/ha), Cymbal (0,25 kg/ha), Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), Emendo F (1,5 kg/ha), Enervin (2,5 kg/ha), Equation pro (400 g/ha), Fortuna gold (3 kg/ha), Folpan Gold (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Fudan gold (3 kg/ha), Gett (2,5 kg/ha), Mikal Flash (4 kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum F (4 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha), Moximate 725 WG oz. WP (2,5 kg/ha), Moximate plus (2,5 kg/ha), Nautile DG (2,4 kg/ha), Orvego (0,8 L/ha), Pergado F (3 kg/ha), Pergado D (1,4 L/ha), Pergado MZ (2,5 kg/ha), Reboot (0,4 kg/ha), Revus (0,6 l/ha), Ridomil gold MZ Pepite (2,5 kg/ha), Sanvino (1,5 kg/ha), Sfinga Extra WDG (1,5-2 kg/ha), Tanos 50 WG (0,4 kg/ha), Twingo (3 kg/ha) , Valis F (1,5 kg/ha) ali Valis M (2 kg/ha). Presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

 

Uporabiti je mogoče tudi pripravke LBG-01F34 ali Soriale LX v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb) ali Delan pro v odmerku 3 L/ha.

 

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha), Mildicut (4 L/ha), Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha). Pripravkom Alleato 80 WG, Cymbal, Equation pro, Profiler in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

 

 

Oidij vinske trte

 

Za preprečitev okužbe z oidijem vinske trte priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Baltazar (0,4 L/ha), Collis SC (0,4 l/ha), Custodia (0,7 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Dynali (0,65 l/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 l/ha), Misha 20 EW (0,23 l/ha), Mystic 250 EC (0,4 l/ha), Nativo 75 WG (0,16 kg/ha), Orius 25 EW (0,4 l/ha), Prosper CS 300 (1 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Sercadis (0,15 L/ha), Star Tebukonazol (0,4 l/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Talendo (0,25 l/ha), Talendo extra (0,2-0,4 l/ha), Tebusha 25% EW (0,4 L/ha), Topas 100 EC (0,3 l/ha), Topaze (0,3 l/ha), Topsin-M (1,6 kg/ha), Unicorn DF (2,2 kg/ha), Vitisan (12 kg/ha) ali Vivando (0,2 l/ha).

 

Lahko uporabite tudi pripravka Cabrio top (2,0 kg/ha) ali Universalis (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

 

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Pol-Sulphur 80 WG oz. WP (4,0 kg/ha) ali Symbiotica fito – granulirano žveplo (4,0 kg/ha) ali Cosinus oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash, Mikal premium F in podobni).

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 16.07.2020 11:44
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS