80. OREHOVA MUHA - 06.07.2020 11:41 - Zaključeno


 

 

V sredini prve dekade julija je optimalni čas, da se v nasadih oreha izobesijo rumene lepljive plošče. Namen izobešanja je kontrola prisotnosti in številčnosti populacije orehove muhe. Priporočamo, da se za spremljanje uporabljajo rumene lepljive plošče skupaj z atraktantom.

 

V posameznem nasadu oreha se izobesita po dve plošči, in sicer prva na višino 2 m, druga na višino 5 do 6 m, oziroma čim višje v krošnjo. Obe vabi naj bosta obešeni na senčno stran krošnje, po možnosti v bližino plodov. Vabi naj ne bosta obešeni na istem drevesu, ampak naj bo oddaljenost med njima vsaj 30 m. Do prvega ulova orehove muhe se kontrola plošč vrši dvakrat tedensko, nato enkrat tedensko. Lepljive plošče menjavamo oz. čistimo po potrebi oz. na tri tedne.

 

Imetnike posameznih dreves, posajenih na vrtu oz. v strnjenem naseljih, kjer uporaba sredstev za varstvo rastlin ni primerna oz. zaradi velikosti dreves oreha škropljenje predstavlja preveliko tveganje, da bi prišlo do zanašanja sredstva za varstvo rastlin na sosednje parcele obveščamo, da je mogoče s pomočjo prekrivanja tal pod krošnjo oreha s kopreno ( npr. vrteks…) zmanjšati škodo, ki jo povzroča orehova muha.

 

Namen položitve koprene je preprečitev izleta odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnjega odlaganja jajčec v zeleno lupino. S tem ukrepom ni popolnoma preprečen pojav poškodb od orehove muhe, predvsem zaradi prileta oplojenih samic iz sosednjih dreves oz. z večjih razdalj. Koprena naj bo na tleh od sredine julija dalje pa vse do konca septembra.

 

Prvi ulovi orehove muhe do sedaj na območju SV Slovenije še niso bili zabeleženi, o optimalnem terminu za uporabo dovoljenih insekticidov pa vas bomo pravočasno obvestili.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 06.07.2020 11:41
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS