78. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.9 - 02.07.2020 07:51 - Zaključeno


Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 75 (jagode velikosti graha), na ugodnejših legah in sortah, ki so hitrejše v razvoju, pa BBCH 77 (začetek dotikanja jagod).

 

Zaradi bujne rasti vinske trte in lokalnih ploh oz. neviht za preprečitev novih okužb s peronosporo vinske trte priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha) ali Alleato 80 WG (2,5 kg/ha) ali Alleato duo (4 kg/ha) ali Ampexio (0,5 kg/ha) ali Armetil M (2,5 kg/ha) ali Curzate M 72,5 WG (2,3 kg/ha) ali Cymbal (0,25 kg/ha) ali Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha) ali Emendo F (1,5 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Equation pro (0,4 kg/ha) ali Folpan Gold (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha) ali Fortuna gold (3 kg/ha) ali Forum MZ WG (2,5 kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Fudan Gold (3 kg/ha) ali Galben M (2,5 kg/ha) ali Gett (2,5 kg/ha) ali Magma Triple WG (3 kg/ha) ali Mikal Flash (4 kg/ha) ali Mikal premium F (3 kg/ha) ali Momentum F (4 kg/ha) ali Momentum trio (3 kg/ha) ali Moximate 725 WG oz. WP (2,5 kg/ha) ali Moximate plus (2,5 kg/ha) ali Nautile DG (2,4 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha) ali Pergado F (3 kg/ha) ali Pergado D (1,4 L/ha) ali Pergado MZ (2,5 kg/ha) ali Profilux (2 kg/ha) ali Profiler (3 kg/ha) ali Reboot (0,4 kg/ha) ali Revus (0,6 l/ha) ali Ridomil gold MZ Pepite (2,5 kg/ha) ali Sanvino (0,75 kg/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5-2 kg/ha) ali Tanos 50 WG (0,4 kg/ha) ali Twingo (3 kg/ha) ali Valis F (1,5 kg/ha) ali Valis M (2 kg/ha). Priporočamo, da presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

 

Uporabiti je mogoče tudi pripravka LBG-01F34 ali Soriale LX v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb) ali Delan pro v odmerku 3 L/ha.

 

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

Pripravkom Alleato 80 WG, Cymbal, Equation pro, Profiler in Revus priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

 

Vremenske razmere za pojav oidija vinske trte so izredno ugodne. Za preprečitev okužb s to boleznijo lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov: Baltazar (0,4 L/ha) ali Collis SC (0,4 l/ha) ali Custodia (0,35 L/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Domark 100 EC (0,3 L/ha) ali Falcon EC 460 (0,4 L/ha) ali Folicur EW 250 (0,4 L/ha) ali Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha) ali Kusabi 300 SC (0,25 L/ha) ali Mavita (0,2 l/ha) ali Misha 20 EW (0,23 l/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,4 l/ha) ali Prosper CS 300 (1 L/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Sercadis (0,15 L/ha) ali Spirox D (0,5 l/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 l/ha) ali Systhane 20 EW (0,14 L/ha) ali Talendo extra (0,13-0,3 l/ha) ali Tebusha 25% EW (0,4 L/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Topaze (0,3 l/ha) ali Topsin-M (1,6 kg/ha) ali Unicorn DF (2,2 kg/ha) ali Vitisan (6 kg/ha) ali Vivando (0,2 l/ha).

 

Lahko uporabite tudi pripravka Cabrio top (2,0 kg/ha) ali Universalis (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

 

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC (4 L/ha) ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – tekoče žveplo (4,0 L/ha) ali Symbiotica fito – granulirano žveplo (4,0 kg/ha) ali Cosinus oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

Prvi metuljčki drugega rodu grozdnih sukačev so se na feromonske vabe ujeli 26. junija. Optimalni termin za zatiranje drugega rodu grozdnih sukačev z enim od pripravkov: Affirm (1,5 kg/ha), Coragen (15 ml/hL), Insegar 25 WG (0,6 kg/ha), Laser plus (0,2 L/ha), Mimic (0,6 L/ha), Radiant (0,35 L/ha), Runner 240 SC (0,3 L/ha, zaloge v uporabi do 1.10.2020), Steward (0,0125%) ali Vertimec pro (0,75 L/ha) ali pripravki na podlagi Bacillus thuringiensis, kot so: Agree WG (1 kg/ha) ali Delfin WG (0,75 kg/ha) ali Lepinox plus (1 kg/ha) bo v času med 3. in 10. julijem.

Ob pričetku strnjevanja jagod v grozdih je čas za prvo škropljenje proti sivi grozdni plesni – botritisu. Zaradi napovedanih padavin in ponekod tudi toče v zadnjih dneh priporočamo dodajanje - uporabo enega od naslednjih specifičnih fungicidov–botriticidov: Amylo-X (1,5 – 2,5 kg/ha), Cantus (1,2 kg/ha), Mythos (2,5 L/ha), Prolectus (1,2 kg/ha), Pyrus 400 SC (2 L/ha), Scala (2 L/ha), Serenade ASO (4 L/ha, uporaba do 4 krat letno), Switch 62,5 WG (1 kg/ha), Teldor SC 500 (1,5 L/ha) ali Zenby (1,5L/ha) ali pripravek Botector (400 g/ha; ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic do razvojne faze, ko so jagode zrele).

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash, Mikal premium F in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 02.07.2020 07:51
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS