55. VARSTVO VINSKE TRTE - 24.06.2020 12:36 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi konca cvetenja BBCH 68 - 69 do nastavka plodiča BBCH 71.

Peronospora in oidij vinske trte

Na opazovanih vinogradniški lokacijah je v zadnjih desetih dneh padlo od 20,8 mm (Virštanj) do 50 mm (Gabrnik) dežja, kar je ustvarjalo ugodne pogoje za okužbe s peronosporo vinske trte.

Poskrbite, da je listna masa stalno zaščitena. Škropljenje opravite z enim od kombiniranih, sistemično ali polsistemično delujočih pripravki kot so: Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Orvego (0,8 L/ha), Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Alleato duo (2-3 kg/ha), Mikal premium F(3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha) ali Magma triple WG (3kg/ha).

Po cvetenju v času formiranja grozdnih jagod dajte prednost pripravkom kot so: Pergado – F (3 kg/ha), Pergado MZ ali Gett (2,5 kg/ha), Pergado D (1,4L/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Profiler (3 kg/ha).

Pripravkom Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 10 dni.

Uporabite lahko tudi enega od pripravkov kot so: Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha), Mildicut (2L/ha), Videryo F (2,5 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

Do fenološke faze BBCH 79 lahko uporabite tudi pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata Soriale LX oz. LBG -01F34 (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

Ob dvigu temperatur in fenološki fazi razvoja plodičev prihaja obdobje nevarnosti za okužbe z oidijem. V začetku formiranja jagod dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali (0,65 L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,3 -0,4 L/ha), Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha).

Za preprečevanje okužb z oidijem lahko uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Luna max (1L7ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Custodia (0,35 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha) Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha) Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha), Kusabi 300 SC (0,25 L/ha), Topas 100 EC(0,3L/ha), Topaze (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Spirox D (0,5 L/ha), , Sercadis (0,15 L/ha), Crystal (0,16 L/ha), Unicorn DF (2,2 kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha),

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.

V primeru toče dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet kot so: Forum star, Sfinga Exstra WDG, Videryo F, Daimyo F, Vincya F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio, Magma triple WG ali Pergado F.

 


Datum objave obvestila: 24.06.2020 12:36
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS