74. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV in NEKTARIN - 24.06.2020 09:18 - Zaključeno


V nasadih breskev in nektarin opažamo pojav breskove pepelovke. Za zatiranje te bolezni lahko uporabimo pripravka Score 250 EC ali Sercadis, oziroma enega od pripravkov na osnovi žvepla: Biotip Sulfo 800 SC ali Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol Special ali Pepelin ali Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica fito – tekoče žveplo ali Thiovit Jet ali Vindex 80 WG.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 24.06.2020 09:18
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS