62. PLODOVA VINSKA MUŠICA - 19.06.2020 13:52 - Zaključeno


Pridelovalce jagodičja opozarjamo na nevarnost napadov plodove vinske mušice, ki lahko v aktualnem obdobju v nasadih jagodičja in na vrtovih povzroči propadanje plodov ter širjenje sadnih gnilob.

Priporočamo izobešanje prehranskih pasti, s katerimi boste spremljali nalete mušic. Lovilno posodo pripravite iz 0,5 l plastenke, ki ji na vrhu izvrtate luknjice s premerom 4 mm. Plastenko za večjo privlačnost obarvate rdeče in napolnite s privabilno raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina, del žličke sladkorja (1 na 1 l raztopine) in kapljico detergenta za zmanjšanje površinske napetosti.

Priporočamo tudi redno spremljanje napadenosti plodov. Za pravilno prepoznavanje škodljivca se lahko obrnete na Službo za varstvo rastlin. Za varstvo sta predvidena pripravka, ki ju je možno koristiti tudi v ekološki pridelavi:

V nasadih malin in robid:

  • LASER 240 SC (0,4 l/ha; največ 2×; v 10 dnevnem časovnem razmiku; karenca 3 dni)

  • LASER PLUS (0,2 l/ha; največ 2×; v 10 dnevnem časovnem razmiku; karenca 3 dni)

Na borovnicah, ribezu in kosmulji ter brusnicah:

  • LASER 240 SC (0,4 l/ha; največ 2×; v 7 dnevnem časovnem razmiku; karenca 3 dni)

  • LASER PLUS (0,2 l/ha; največ 2×; v 7 dnevnem časovnem razmiku; karenca 3 dni)

V nasadih jagod na prostem:

  • LASER 240 SC (0,3 l/ha; največ 3× v eni rastni dobi; karenca 1 dan)

  • LASER PLUS (0,15 l/ha; največ 3× v eni rastni dobi; karenca 1 dan)

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Preprečite zanašanje na sosednje površine. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 19.06.2020 13:52
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS