71. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA - 17.06.2020 07:36 - Zaključeno


Na posevkih fižola v zadnjih dneh opažamo velik napad listih uši. Gre predvsem za napad črne fižolove uši. Za zatiranje je mogoče uporabiti Pirimor 50 WG 0,75 kg/ha, Karate zeon 5 SC 0,15 l/ha, Kaiso EG 150 g/ha, Fastac 100 EC 0,125 l/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 17.06.2020 07:36
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS