61. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 16.06.2020 15:07 - Zaključeno


Plodovi jablane in hruške dosegajo 50 do 60 % končne velikosti (75 – 76 po lestvici BBCH).

Priporočamo redno varstvo proti jablanovemu škrlupu. Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni količini padavin. Ko pade 25 ali več mm padavin na m2, je potrebno zaščitno fungicidno oblogo obnoviti. Svetujemo: POLYRAM DF (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; primerni v primeru poškodb po toči), ZATO PLUS (1,9 kg/ha; tudi proti jablanovi pepelovki, stransko delovanje proti listnim pegavostim), FLINT (100-150 g/ha; tudi proti jablanovi pepelovki, stransko delovanje proti listnim pegavostim), ZATO 50 WG (100-150 g/ha; tudi proti jablanovi pepelovki, stransko delovanje proti listnim pegavostim), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha). Kjer ste zasledili pojav škrlupastih peg, je potrebno nemudoma preprečiti širjenje sekundarnih okužb z dodatno rabo enega od sredstev s kurativnim delovanjem: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha) ali DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje; največ 3,3 l/ha), DOMARK 100 EC (0,4 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7 – 1 l/ha).

Pozorni bodite na razvoj listnih pegavosti, ki se kažejo z rumenenjem in prezgodnjim odpadanjem listja. Preprečevanje širjenja naj bo v integrirani pridelavi načrtovano že z uporabo sredstev proti jablanovemu škrlupu in pepelovki. Za varstvo v ekoloških nasadih je predvidena raba pripravkov na osnovi kislih glin in žvepla. Priporočamo uporabo pripravka MYCO-SIN (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV (3-5 kg/ha). Za zagotavljanje zdravega listja je uporaben še VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje).

Jablanovo pepelovko preprečujete z ročnim odstranjevanjem okuženih poganjkov ter sredstvi kot so: FLINT (100-150 g/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), TERCEL (2,5 kg/ha), LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha, stransko delovanje proti listnim pegavostim), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha) ali TOPAS 100 EC (0,5 l/ha). V nasadih brez zaznanih okužb priporočamo dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA, kateri bodo zaviralno delovali tudi na pojave fitofagnih pršic.

Opozarjamo na pojavljanje bolezenskih znamenj hruševega ožiga (https://www.gov.si/teme/hrusev-ozig-erwinia-amylovora/), katere bi bilo možno zaslediti na območju zahoda Dolenjske (Žužemberk, Trebnje,…) v sadovnjakih jablane, hruške ali kutine, oz. tudi okrasnih gostiteljskih rastlinah (fotinija, šmarna hrušica, japonska kutina, glog, nešplja, panešplja, ognjeni trn, skorš, jerebika,..). V primer suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/default.asp).

Na parcelah, kjer ste v preteklih letih beležili na pridelku poškodbe breskovega zavijača, koruzne vešče ali drugih zavijačev, priporočamo pozorno opazovanje in po potrebi uporabo pripravkov na osnovi Bacillus thuringhiensis: AGREE WG (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha) ali LEPINOX PLUS (1 kg/ha).

V nasadih s pogostimi poškodbami plodov s strani jabolčnega zavijača le te omejujte z dodajanjem polovičnega odmerka pripravka na osnovi virusa granuloze Cp: MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) ali CARPOVURUSIN (1 l/ha). Slednja sta primerna tudi v ekološki pridelavi. Sicer je smiselno 14 dni po prvem zatiranju ponoviti tretiranje s: CORAGEN (18 ml/hl ob porabi vode 500 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 270 ml/ha), LASER PLUS (0,3 l/ha pri porabi vode 500 l na višinski meter krošnje na ha), DELEGATE 250 EW (0,3 kg/ha) ali CALYPSO SC 480 (0,02 % konc., 0,3 l/ha), oz. MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc., 4 g / 10 l vode) kjer so se prerazmnožile tudi listne uši.

Povečane gostote rdeče sadne in navadne, koprivine pršice nadzorujte s pripravki: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha; deluje tudi na jablanovo bolšico in jablanovo rjasto pršico), oziroma KANEMITE SC, KOROMITE, MILBEKNOCK (vsi trije 0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 16.06.2020 15:07
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS