66. OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE PRED ČEBULNO PLESNIJO - 15.06.2020 14:17 - Zaključeno


 

 

Na območju severovzhodne Slovenije se je zaradi padavin povečala nevarnost okužb s čebulno plesnijo, zato priporočamo, da posevke pregledate in zavarujete pred okužbami z naslednjimi fungicidi:

 

aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca

Registriran na:

opombe

baker v obliki bakrovega hidroksida

Champion 50 WG – za manjše uporabe

2 kg/ha

3 dni

Čebula, česen, šalotka na prostem.

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v fenološki fazi od vidnega 4 lista do faze, ko je 10% listov upognjenih (BBCH 14-47). Tretira se v časovnih intervalih 7- 14 dni.

baker v obliki bakrovega hidroksida

 

Champ formula 2 FLO – za manjše uporabe

2,8 l/ha

3 dni

V čebuli, česnu in šalotki, gojenih na prostem. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v fenološki fazi od vidnega 4 lista do faze, ko je 10% listov upognjenih (BBCH 14-47). Tretira se v časovnih intervalih 7- 14 dni.

baker v obliki bakrovega oksiklorida

Cuprablau Z 35 WG

-za manjše uporabe

1,5 kg/ha (15 g na 100 m2 )

3 dni

V čebuli, česnu, šalotki in spomladanski čebuli. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, ob pojavu pogojev za okužbo.

baker v obliki bakrovega oksiklorida

Cuprablau Z 35 WP

-za manjše uporabe

1,8 kg/ha

3 dni

Čebula, česen, šalotka na prostem. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v 7 do 10 dnevnih razmikih.

baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfat

Cuproxat

-za manjše uporabe

5,3 L/ha

3 dni

V čebuli, česnu in šalotki na prostem, v razvojni fazi od vidnega 4 lista do faze, ko je 10% listov upognjenih (BBCH 14 do 47), v 7-14 dnevnih intervalih največ 4 krat v rastni sezoni.

azoksistrobin

Ortiva

Mirador 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

1 L/ha

7 dni za spomladansko čebulo,

14 dni za česen, šalotko drobnjak čebula

21 dni za por

V česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli. Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v česnu, šalotki, drobnjaku, čebuli, spomladanski čebuli (BBCH 14-48) ter od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, razen v spomladanski čebuli in šalotki največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 dni pri tretiranju česna, šalotke, drobnjaka in čebule, 10 dni pri tretiranju spomladanske čebule ter 12 dni pri tretiranju pora.

azoksistrobin

Zoxis 250 SC

1 L/ha

 

V čebuli, spomladanski čebuli in šalotki se tretira od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov (BBCH 14-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 dni.

azoksistrobin

Chamane

1 L/ha

14 dni

V čebuli za zmanjševanje okužb. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu 7 do 10 dni.

mankozeb

Penncozeb 75 DG

2,0 kg/ha

28 dni

Čebula.

Tretira se od fenološke faze, ko je drugi list jasno viden (> 3 cm), do faze, ko pridelek doseže 50 % predvidenega premera (BBCH 12 – 45).

mankozeb

metalaksil-M

Ridomil GOLD MZ PEPITE

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2,5 - 3

kg/ha

21 dni

Čebula, česen, šalotka.

Prvo tretiranje se opravi po napovedi opazovalno napovedovalne službe oziroma ko nastopijo ugodne razmere za razvoj bolezni, to je od fenološke faze naprej, ko je peti pravi list popolnoma viden (BBCH 15). Vsa nadaljnja tretiranja se opravi v presledkih 10-14 dni. V primeru neprekinjenega obdobja dežja in velike nevarnosti za razvoj bolezni naj bodo nadaljnja tretiranja v presledkih 7-10 dni.

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 15.06.2020 14:17
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS