50. VARSTVO VINSKE TRTE - 11.06.2020 07:29 - Zaključeno


Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte vstopila v fenološko fazo cvetenja (BBCH 60 - 61). Na izpostavljenih lokacijah sorte, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Modra frankinja) že dosegajo fazo BBCH 63 – 64 (30% do 40 % odprtih cvetnih kapic).

Peronospora in oidij vinske trte

Na opazovanih vinogradniški lokacijah je v odboju med 5. in 11. junijem padalo od 18 mm (Virštanj) do 24,8 mm (Slovenske Konjice) dežja in izpolnjeni so bili zelo dobri pogoji za nove primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Ob koncu tedna – ob dvigu temperatur, preglejte vinograde, saj lahko že pričakujete pojav simptomov na listih in kabrnkih.

V tem času vinska trta bujno raste. Zato pazite na razmike med škropljenji. Ti naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni.. Poskrbite, da bo listna masa stalno zaščitena. Škropljenje opravite z enim od kombiniranih, sistemično ali polsistemično delujočih pripravki kot so: Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Orvego (0,8 L/ha), Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Alleato duo (2-3 kg/ha), Mikal premium F(3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha) ali Magma triple WG (3kg/ha).

V primeru, da od zadnjega škropljenja ni mililo več kot osem dni, lahko opravite škropljenje tudi s pripravki kot so: Moximate 725 WG, Profilux (1,25 kg/ha), Nautile DG (2,4 kg/ha), Fortuna gold (1,5 kg/ha), Sanvino (0,75 kg/ha), Fudan gold (1,5 kg/ha), Equation pro (0,4 kg/ha), Tanos 50 WG (0,4 kg/ha), Cymbal (0,125kg/ha), Twingo (3 kg/ha), Enervin (2,5 kg/ha), , Reboot (0,4 kg/ha), Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha), Emendo F (1,5 kg/ha), Valis F (1,5 kg/ha), Valis M (2 kg/ha), Folpan gold (2 kg/ha), Ridomil Gold MZ Pepite (2,5 kg/ha) ali Armel M (2,5 kg/ha).

Pripravkom Alleato 80 WG, Equation pro in Cymbal priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Uporabite lahko tudi enega od pripravkov kot so: Mildicut (2L/ha), Videryo F (2,5 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha) ali pripravka na osnovi kalijevaga fosfonata Soriale LX oz. LBG -01F34 (4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpan ali mankozeb). Pri uporabi slednjih prilagodite razmik med škropljenji količini padavin in pazite, da razmik med škropljenji ne bo daljši od 7 dni.

Ob otoplitvi vremena se ustvarjajo tudi pogoji za okužbe z oidijem vinske trte. Za preprečevanje okužb priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Luna max (1L7ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Talendo extra (03, L/ha), Custodia (0,35 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha) Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha) Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha), Kusabi 300 SC (0,25 L/ha), Topas 100 EC(0,3L/ha), Topaze (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Spirox D (0,5 L/ha), , Sercadis (0,15 L/ha), Crystal (0,16 L/ha), Unicorn DF (2,2 kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha),

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

Ameriški škržatek

V vinogradih prevladujejo ličinke L1 razvojnega stadija. Prisotne pa so tudi ličinke L2 razvojnega stadija. O rokih zatiranja in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.

V primeru toče dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet kot so: Forum star, Sfinga Exstra WDG, Folpan gold, Valis F, Emendo F, Videryo F, Daimyo F, Vincya F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio ali Magma triple WG


Datum objave obvestila: 11.06.2020 07:29
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS