58. VARSTVO MARELIC - 09.06.2020 16:19 - Zaključeno


Marelice, ki niso pozeble, nadaljujejo razvoj plodičev s premerom 90 % končne velikosti (78 po lestvici BBCH).

Deževne vremenske razmere zagotavljajo v zraku dovolj vlage za razvoj marelične pepelovke. Pri varstvu dreves lahko pristopite s pripravki na osnovi žvepla (v prahu: COSAN, KUMULUS DF, MIKROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: POL-SULPHUR 800 SC, BIOTIP SULFO 800 SC v odmerku 60 ml / 100 m2), oz. sredstvi SERCADIS (0,15 l/ha), SCORE 250 EC (0,03 % konc. pri porabi vode 1000 – 1500 l/ha; največ 0,45 l/ha) ali MAVITA 250 EC (0,03 % konc. pri porabi vode 1000 – 1500 l/ha; največ 0,45 l/ha).

V primeru poškodb plodičev (napadi gosenic zavijačev), se lahko razvije navadna sadna gniloba, ki jo preprečite z antagonistično delujočima AMYLO – X (1,5 – 2,5 kg/ha) in SERENADE ASO (8 l/ha) – obema primernima za ekološko pridelavo. Uporabite lahko tudi CHORUS 50 WG (6 g / 100 m2), PROLECTUS (10 g / 100 m2), SCORE 250 EC, SIGNUM (največ 0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (0,08 % konc.; 8 g / 10 l vode; največ 1 kg/ha).

Opozarjamo tudi na zaščito pred breskovim zavijačem in breskovim moljem, katerih poškodbe preprečite z uporabo: AGREE WG (10 g / 100 m2 ob uporabi 10l vode na 100 m2; 1 kg/ha), oz. LASER PLUS (2,5 ml / 100 m2; 0,25 l/ha pri priporočeni porabi vode 500 l na višinski meter krošnje), obema primernima za ekološko pridelavo; ali DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha), ali STEWARD (0,017 % konc. pri izhodiščni porabi vode 500 l na višinski meter krošnje),…

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 09.06.2020 16:19
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS