57. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 09.06.2020 16:17 - Zaključeno


Breskve in nektarine nadaljujejo razvoj plodičev, ki so premera polovice končne velikosti (75 po lestvici BBCH).

V obdobju pogostejših padavin svetujemo varstvo pred breskovo pepelovko s pripravki na osnovi žvepla (v prahu: COSAN, KUMULUS DF, MIKROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG v odmerku 6 kg /ha, oz. tekoči obliki: POL-SULPHUR 800 SC, SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, BIOTIP SULFO 800 SC v odmerku 6 l/ha), oz. s sredstvi SERCADIS (0,15 l/ha), SCORE 250 EC (0,45 l/ha) ali MAVITA 250 EC (0,45 l/ha).

Pripravki na osnovi žvepla učinkujejo tudi proti breskovemu škrlupu.

Opozarjamo še na zaščito pred breskovim zavijačem in breskovim moljem, katerih poškodbe preprečite z uporabo CORAGEN (300 ml/ha je največji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju), AFFIRM (3-4 kg/ha), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha), STEWARD (340 g/ha),… oz. LASER PLUS (0,25 l/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha) ali AGREE WG (1 kg/ha), ki so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Na zavijače delno učinkujeta še CALYPSO 480 SC (0,3 l/ha) in MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), ki ju je smiselno uporabiti zlasti v primeru prerazmnožitve listnih uši, slednjega pa tudi proti marmorirani smrdljivki (0,5 kg/ha).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 09.06.2020 16:17
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS