61. Varstvo česna pred česnovo rjo - 27.05.2020 11:23 - Zaključeno


 

Datum: 27. 5. 2020

Pridelovalce česna obveščamo, da se v posevkih česna začela pojavljati česnova rja. Bolezenska znamenja česnove rje je mogoče opaziti na spodnjih listih v manjšem obsegu, vendar lahko ob ugodnih vremenskih razmerah pričakujemo okužbe v večjem obsegu. Za zatiranje česnove rje je registriran so registrirani sledeči pripravki:

aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca

Registriran na:

opombe

baker v obliki bakrovega oksiklorida

Cuprablau Z 35 WP

-za manjše uporabe

1,8 kg/ha

3 dni

Čebula, česen, šalotka na prostem. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni v 7 do 10 dnevnih razmikih.

azoksistrobin

Ortiva

Zaftra AZT 250 SC

Mirador 250 SC

1 L/ha

7 dni za spomladansko čebulo,

14 dni za česen, šalotko, drobnjak, čebula

21 dni za por

V česnu, poru, šalotki, drobnjaku, čebuli in spomladanski čebuli Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v česnu, šalotki, drobnjaku, čebuli, spomladanski čebuli (BBCH 14-48) ter od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni, razen v spomladanski čebuli in šalotki največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 dni pri tretiranju česna, šalotke, drobnjaka in čebule, 10 dni pri tretiranju spomladanske čebule ter 12 dni pri tretiranju pora.

azoksistrobin

Chamane

1,0 l/ha

21 dni

V poru, za zatiranje rje (Puccinia sp.) v odmerku 1 L/ha ter uporabi 200-300 L vode na ha. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 12 dni.

azoksistrobin

 

Zoxis 250 SC

1,0 L/ha

14 dni za česen,

21 dni za por

Česen - Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 4. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov (BBCH 14-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7

dni.

Por - Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je upognjenih 50 % listov v poru (BBCH 16-48). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni

rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 12 dni.

fluopiram+ tebukonazol

Luna experience

-za manjše uporabe v česnu

1,0 L/ha

7 dni za česen

V česnu, od razvojne faze, ko se listna osnova začne debeliti ali širiti, do razvojne faze, ko listi odmrejo (čebulni vrat je suh) (BBCH 41-49).

boskalit + piraklostrobin

Signum – manjše uporabe

1,5 kg/ha

14 dni

Por. Tretira se od fenološke faze, ko je doseženo 10% listne mase (BBCH 41), oziroma na začetku okužbe (ob pojavu prvih vidnih simptomov bolezni). Na istem zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med tretiranji

naj bo 14-21 dni.

difenokonazol +

fluksapiroksad

 

Sercadis plus – manjše

uporabe

 

1 L/ha

dni

Por in spomladanska čebula. V fenološki fazi od razvitega tretjega lista do faze, ko je dosežena značilna listna masa (BBCH 13-49). S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med

tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 27.05.2020 11:23
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS