60. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 25.05.2020 14:26 - Zaključeno


 

Posevki pšenice v SV Sloveniji prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte, časa setve. V tej fenofazi je velika možnost okužb z boleznimi klasa, še posebej fuzarioz žit. Ob napovedanih padavinah se bo nevarnost okužb še dodatno povečala.

 

Fuzarioze žit v pšenici zatiramo v fazi začetka cvetenja žit, ko opazimo prašnike v sredini klasa, pri ječmenu v začetku klasenja.

 

Za zatiranje fuzarioz žit so registrirani sledeči pripravki:

 

AKTIVNA SNOV

PRIPRAVEK

ODMEREK

KARENCA

benzovindiflupir+protiokonazol

Elatus Era (p, pr)

1 l/ha

42 dni

spiroksamin + tebukonazol + triadimenol (poraba zalog do 28.2. 2021)

Falcon EC 460 (p)

0,6 l / ha

35 dni

tebukonazol

Folicur EW 250 (p)

1 l/ha

42 dni

epoksikonazol + fenpropimorf (poraba zalog do 30. 10. 2020)

Opus 1 (p, j, o, r, pr, t)

1 – 1,5 l / ha

35 dni

azoksistrobin + ciprokonazol

Mirador xtra (staro Amistar Extra )(p)

0,6 – 1 l/ha

45 dni

tiofanat-metil

Topsin-M (p,t)

1,1 kg/ha

42 dni

metkonazol

 

Sirena (p)

1,5 l/ha

35 dni

Plexeo (p)

1,5 l/ha

35 dni

Caramba (p)

1,5 l/ha

35 dni

protiokonazol + tebukonazol

Prosaro (p, r, t)

1 l/ha

35 dni

tebukonazol

Tebusha 25 % EW (p)

1 l/ha

35 dni

Orius (p)

1 l/ha

Čas uporabe

Baltazar (p)

1 l/ha

42 dni

Buzz Ultra (p)

0,33 kg/ha

35 dni

Star Tebukonazol (j, t, r)

1 l/ha

42 dni

Bounty (p)

0,6 l/ha

35 dni

biksafen + tebukonazol

Zantara (p, j, r, t)

1,5 l/ha

35 dni

biksafen + protiokonazol

Siltra xpro

1 l/ha

Čas uporabe

biksafen+ fluopiram + protiokonazol

Ascra xpro (p, t)

1,5 l/ha

Čas uporabe

difenokonazol+tebukonazol

Magnello (p)

1 l/ha

Čas uporabe

prokloraz + tebukonazol

Zamir (p)

1,5 l/ha

35 dni

azoksistrobin

Tazer 250 SC (p)

0,8 l/ha

35 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

 

Žitne uši - Prag za zatiranje žitnih uši v času cvetenja znaša 5-8 uši na klas, v sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas. Za zatiranje žitnih uši lahko uporabimo:

 

AKTIVNA SNOV

PRIPRAVEK

ODMEREK

KARENCA

beta-ciflutrin

Bulldock EC 25 (p, j, o, t, r)

0,3 – 0,5 l/ha

21 dni

lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r)

0,15 l/ha

30 dni

lambda-cihalotrin

Kaiso EG (p, j, o, t, r)

150 g/ha

30 dni

lambda-cihalotrin

Sparviero (p, j, t, r) poraba zalog 12.1.2021

0,075 l/ha

28 dni

 

Karis 10 CS (p, j, o)

50 ml/ha

Čas uporabe

pirimikarb

Pirimor 50 WG (p, j, o, t, r)

0,3 kg / ha

35 dni

deltametrin

Decis 2,5 EC (p, j, o, t, r)

0,2 – 0,3 l/ha

30 dni

Decis 100 EC (p, j, o)

63 ml/ha

30 dni

alfa- cipermetrin

Fastac 100 EC (p, j, o, t, r)

0,125 l/ha

21 dni

flonikamid

Teppeki(p, t, r)

0,14 kg/ ha

28 dni

tau-fluvalinat

Mavrik 240 (p, j)

0,2 l/ha

28 dni

Evure (p, j, o, t, r)

0,2 l/ha

28 dni (p, r, t), 49 dni (j, o)

tiakloprid

Biscaya (p, j, o, r, t)

0,3 l/ha

Čas uporabe

deltametrin

Poleci (p, j, o, t, r)

0,2 -0,3 l/ha

30 dni

dimetoat (poraba zalog 30.6. 2020)

Perfekthion (p, r, t)

0,5 l/ha

56 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 25.05.2020 14:26
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS