44. OBVESTILO ZA VARSTVO PAPRIKE - 19.05.2020 12:29 - Zaključeno


V zaščitenih prostorih, v posevku paprike, kjer kultura začenja s cvetenjem, opažamo pojav resarjev. V primeru prerazmnožitve opravite zaščito z enim od pripravkov: (KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha), KOHINOR SL 200 (0,5 – 0,75 l/ha), LASER 240 SC (0,4 l/ha), NEEMAZAL – T/S (2 l/ha (do višine 50 cm)), VERTIMEC PRO (1,2 l/ha), NATURALIS (1,5 l/ha).

 

V primeru prerazmnožitve listnih uši, lahko opravite zaščito z enim od pripravkov: CALYPSO SC 480 (0,3 – 0,45 l/ha), CELAFLOR NATUREN NARAVNI INSEKTICID ZA SADJE, VRTNINE IN OKRASNE RASTLINE – KONCENTRAT (2%), CELAFLOR NATUREN NARAVNI INSEKTICID ZA SADJE, VRTNINE IN OKRASNE RASTLINE – RAZPRŠILKA (100%), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha), KOHINOR SL 200 (0,5 – 0,75 l/ha), MOSPILAN 20 SG (0,25 kg/ha), NEEMAZAL - T/S (2 l/ha (do višine 50 cm)), PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 19.05.2020 12:29
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS