57. Obvestilo o varstvu solatnic pred solatno plesnijo - 19.05.2020 08:32 - Zaključeno


 

Na nekaterih sortah solate se je na spodnjih listih pričela pojavljati solatna plesen. Bolezen se je pričela pojavljati na rastlinah na prostem, na starih in mladih rastlinah. Za zatiranje solatne plesni so registrirani sledeči fungicidi: Amylo – X 1,5 – 2,5 l/ha, Cuprablau Z 35 WG 1,5 kg/ha, Enervin 2 kg/ha, Gett 2,5 kg/ha, Infinito 1,6 L/ha, Mirador 250 SC 1,0 L/ha, Ortiva 1,0 L/ha, Pergado MZ 2,5 kg/ha, Polyram DF 1,2 kg/ha, Previcur Energy 2,5 l/ha (škropljenje v zaščitenem prostoru po presajanju), Revus 0,6 l/ha, Ridomil gold MZ Pepite 1,9-2,5 kg/ha, Pergado MZ 2,5 kg/ha, Taegro 0,37 kg/ha(samo v zaščitenih prostorih) Zaftra ATZ 250 SC 1,0 L/ha, Zoxis 250 SC 1,0 L/ha

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, TER PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA. VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, PRAVILNO HRANITI PRIPRAVKE IN EMBALAŽO.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 19.05.2020 08:32
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS