55. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 18.05.2020 14:12 - Zaključeno


OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI

 

Nekateri zgodaj posajeni posevki krompir v SV Sloveniji so v razvojni fazi začetek cvetenja, vrste se med sabo stikajo, ostali posevki so v fazarh razvoja stebel in listov. Vremenske razmere so ugodne za razvoj krompirjeve plesni (Phytophthora infestans), opazili smo že prve sveže okužbe zaradi fitoftore. Priporočamo, da pregledate posevke krompirja in ustrezno ukrepate, prilagamo seznam fungicidov registriranih za zatiranje krompirjeve plesni s kontaktnim in sistemičnim delovanjem.

 

Seznam fungicidov registriranih za krompirjevo plesen - kontaktni pripravki:

 

Fungicid

Aktivna snov

Odmerek

(kg, L/ha )

Karenca

(dni)

Registriran za

AVTAR 75 NT

mankozeb 75

2,0

7

za zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (Alternaria solani) in krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

DITHANE DG Neotec

mankozeb 75

2,0

7

zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (Alternaria solani) in krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

DITHANE M-45**

mankozeb 80

2,0

7

zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (Alternaria solani) in krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

MANFIL 75 WG

mankozeb 75

2,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

MANFIL 80 WP

mankozeb 80

2,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

MANFIL PLUS 75 WG**

mankozeb 75

2,0

7

za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani) in krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

MANKOZ 75 WG**

mankozeb 75

2,0

7

za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani) in krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

PENNCOZEB 75 DG

mankozeb 75

1,7

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

PINOZEB M-45

mankozeb 80

2,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

POLYRAM DF

metiram 70

2,0

21

za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

RANMAN TOP

ciazofamid 16

0,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

SHIRLAN 500 SC

fluazinam 50

0,4

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

WINBY

fluazinam 50

0,4

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

ENERVIN

ametoktradin 12 + metiram 44

2,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

FROWNCIDE

fluazinam 50

0,4

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

BADGE WG

Cu – bakrov hidroksid 24,4 +

Cu – bakrov oksiklorid 24,5

3,0

7

za zmanjševanje okužb krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

CUPRABLAU Z 35 WG

Cu – bakrov oksiklorid 35

2,1

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

CUPRABLAU Z 35 WP**

Cu – bakrov oksiklorid 35

3,0

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

NORDOX 75 WG

Cu – bakrov oksid 75

1,0

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

 

Seznam fungicidov registriranih za krompirjevo plesen – sistemični, polsistemični pripravki:

Fungicid

Aktivna snov (%)

Odmerek

(kg, L/ha )

Karenca

(dni)

Registriran za

ACROBAT MZ WG

dimetomorf 9 + mankozeb 60

2,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani)

ARMETIL M

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

mankozeb 64 + metalaksil-M 3,88

2,5

21

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

BANJO FORTE

dimetomorf 20 + fluazinam 20

1,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

CARIAL FLEX

cimoksanil 18 + mandipropamid 25

0,6

7

za zatiranje krompirjeve plesni

COPFORCE EXTRA

Cu - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6

2,0

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

CURZATE C EXTRA

(zaloge v uporabi do 30.6.2021)

Cu - bakrov hidroksid 25 + cimoksanil 6

2,0

28

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

CURZATE M 72,5 WG

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,3

14

za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

CURZATE PARTNER +

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 6,0

0,15

1 oz. K kontakt. funicida

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

CYMBAL

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 45

0,2 – 0,25

7

za zmanjševanje okužb v razmerah srednje visokega pritiska bolezni krompirjeve plesni

ELECTIS 75 WG

mankozeb 66,7 + 8,3 zoksamid

1,5 – 1,8

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

EQUATION PRO

cimoksanil 30 + famoksadon 22,5

0,4

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

FORUM MZ WG

dimetomorf 9 + mankozeb 60

2,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani)

FORTUNA GOLD

mankozeb 40 + cimoksanil 4

3,0

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

FUDAN GOLD

mankozeb 40 + cimoksanil 4

3,0

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

GALBEN M (zaloge v uporabi do 16.1. 2021)

mankozeb 65 + benalaksil 8

2,5

28

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

GETT

mandipropamid 5 + mankozeb 60

2,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani)

INFINITO

fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5

1,2 – 1,6

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

MOXIMATE 725 WG

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

MOXIMATE 725 WP

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

MOXIMATE PLUS

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

NAUTILE DG

cimoksanil 5 + mankozeb 68

2,0

7

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

NAUTILE WP

cimoksanil 4,5 + mankozeb 65

2,25

21

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

ORVEGO

ametoktradin 30 + dimetomorf 22,5

0,8

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

PERGADO MZ

mandipropamid 5 + mankozeb 60

2,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani)

PROFILUX

cimoksanil 4,5 + mankozeb 68

2,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

PROXANIL 450 SC

cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40

2,0 - 2,5

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

REBOOT

cimoksanil 33 + zoksamid 33

0,45

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

REVUS (dodati kontaktni fung.)

mandipropamid 25

0,6

3

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

RIDOMIL Gold MZ Pepite

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

mankozeb 64 + metalaksil-M 3,88

2,5

21

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

RIVAL DUO

cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40

2,5

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

SACRON 45 DG +

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 45

0,22

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

TANOS 50 WG

cimoksanil 25 + famoksadon 25

0,7

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)

VALIS M

mankozeb 60 + valifenat 6

2,5

7

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 18.05.2020 14:12
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS