42. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 15.05.2020 15:40 - Zaključeno


Jablana in hruška oblikujta plodiče; pri jablani sega njihov premer med 20 in 35 mm, ter hruška do 35 mm (72 – 73 ter 73 po lestvici BBCH).

Zadnja nevarnost za srednje močno okužbo z jablanovim škrlupom se je razvila 12.05.2020. Nizke vmesne količine padavin v nestanovitnem vremenu omogočajo izbruhe askospor, a kritično ne izpirajo zaščitne fungicidne obloge. Trenutno so zato pri določanju naslednjega tretiranja odločilni veliki prirasti listne površine. V praksi so ustrezni zelo kratki razmiki, le na nekaj dni. Priporočamo preventivni pristop s sredstvi kot so: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). V primeru dolgotrajnejših padavin, ko pride do izpiranja zaščitne obloge, oz. daljši izpostavljenosti omočenega listja in je ob ustalitvi vremena potrebno čim prejšnje tretiranje tudi s sredstvi, ki imajo vsaj delno zdravilno delovanje za nazaj. Takrat kombinirate enega od predhodno navedenih dotikalnih fungicidov in: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha) ali DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje; največ 3,3 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7 – 1 l/ha). Samostojno lahko uporabite FABAN (1,2 l/ha) in SYLLIT 400 SC ali SYLLIT 544 SC. Posebno dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin ima za take situacije pripravek CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na m višine krošnje), kateri je možno uporabiti tudi v ekološki pridelavi in ima poleg škrlupa delovanje tudi na jablanovo pepelovko, listno pegavost ter hrušev ožig.

V nasadih zaznavamo intenzivno napredovanje jablanove pepelovke, za umirjanje širjenja svetujemo pripravke kot so: LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), FLINT (100-150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha). V nasadih brez zaznanih okužb priporočamo dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG, oz. tekoče oblike BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO; kateri bodo zaviralno delovali tudi na pojave fitofagnih pršic.

Hitro segrevanje ozračja in višja relativna zračna vlaga v JV Sloveniji omogočajo ugodne razmere za uspešno odlaganje in razvoj jajčec jabolčnega zavijača. Hkrati se je povečala tudi številčnost metuljev ulovljenih na feromonske pasti. Možnost uporabe pripravka HARPUN (1 l/ha; deluje na jajčeca; učinkuje tudi na bolšice) predvidevamo na najtoplejših legah (Metlika, Šentjernej, Artiče) v obdobju sredine meseca, do začetka tretje dekade maja. Na vegetacijsko poznih predelih (Trebnje in ostale višje hribovite lege) bi pogoji nastopili 5 do 7 dni kasneje. V istem terminu je možna tudi raba pripravka INSEGAR 25 WG (0,6 kg/ha). Smiselno ju je uporabiti na parcelah, ki napadenih z ameriškim kaparjem. Sredstvo CORAGEN (18 ml/hl, oz. največ 270 ml/hl)), ki deluje na jajčeca in izlegle gosenice, predvidevamo za uporabo na večini pridelovalnih leg od začetka tretje dekade meseca maja. V tem terminu bo predviden še EXIREL (0,9 l/ha) ter pripravka na osnovi virusa granuloze Cp: MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) in CARPOVURUSIN (1 l/ha). Slednja sta primerna tudi v ekološki pridelavi. V nasadih izpostavljenih rednim napadom jabolčnega zavijača ju je za oslabitev gosenic smiselno njuno redno dodajati v polovičnem odmerku.

Kjer zaznate prerazmnožitve rdeče sadne pršice pride v poštev ENVIDOR SC 240 (0,6 l/ha) ali VERTIMEC PRO (1,125 l/ha; deluje tudi na jablanovo bolšico in jablanovo rjasto pršico), oziroma KANEMITE SC, KOROMITE, MILBEKNOCK (vsi trije 0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

Spremljajte pojave hroščev rilčkarjev, ki lahko z objedanjem povrhnjice poškodujejo plodiče. Zlasti bodite pozorni na bukovega rilčkarja skakača, ki se trenutno hrani na gozdnih sestojih bukve, občasno pa lahko prizadene tudi sadne nasade.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 15.05.2020 15:40
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS