39. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 13.05.2020 00:04 - Zaključeno


Jablana in hruška oblikujta plodiče; pri jablani sega njihov premer med 20 in 35 mm, ter hruška do 35 mm (72 – 73 ter 73 po lestvici BBCH).

Od zadnjega dežja in možnosti za močno okužbo z jablanovim škrlupom (30.05.) je nevarnosti lahke okužbe sledila še 12.05.2020. Nizka vmesna količina padavin ni izprala zaščitne fungicidne obloge, se je pa zelo povečal prirast listne površine. Iz tega razloga je po aktualnih padavinah potrebno ponovno uporabiti enega od pripravkov kot so: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). V primeru dolgotrajnejših padavin, ko pride do izpiranja zaščitne obloge, oz. daljši izpostavljenosti omočenega listja in je ob ustalitvi vremena potrebno čim prejšnje tretiranje tudi s sredstvi, ki imajo vsaj delno zdravilno delovanje za nazaj. Takrat kombinirate enega od predhodno navedenih dotikalnih fungicidov in: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha) ali DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje; največ 3,3 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7 – 1 l/ha). Samostojno lahko uporabite FABAN (1,2 l/ha) in SYLLIT 400 SC ali SYLLIT 544 SC. Posebno dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin ima za take situacije pripravek CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na m višine krošnje), kateri je možno uporabiti tudi v ekološki pridelavi in ima poleg škrlupa delovanje tudi na jablanovo pepelovko, listno pegavost ter hrušev ožig.

Površine z občutljivimi sortami (cv. 'Idared', 'Jonagold'), ki jih močno prizadene jablanova pepelovka, je potrebno obravnavati s pripravki kot so: LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), FLINT (100-150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha). V ostalih nasadih še vedno zadošča le redno dodajanje pripravkov na osnovi žvepla: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG, oz. tekoče oblike BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO.

Spremljajte pojave hroščev rilčkarjev, ki lahko z objedanjem povrhnjice poškodujejo plodiče. Zlasti bodite pozorni na bukovega rilčkarja skakača, ki se trenutno hrani na gozdnih sestojih bukve, občasno pa lahko prizadene tudi sadne nasade.

Povečana bujnost rasti spodbuja množenje sesajočih vrst žuželk in pajkovcev. Listne uši obvladujte s pripravki CALYPSO SC 480 (0,02 % konc. oz. največ 0,3 l/ha), MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.) ali NEEMAZAL T/S (1,5 l/ha na višinski meter krošnje). Sredstvo TEPPEKI (0,14 kg/ha) priporočamo proti mokasti jablanovi uši in na hruški mokasti hruševi uši. Proti krvavi uši izberete MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha; predviden še za zatiranje ameriškega kaparja, bolšic in listnih hržic) ali PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Postopno se povečuje še gostota rdeče sadne pršice, iz plevelne podrasti se seli navadna, koprivina pršica. Sledite naraščanju njihove številčnosti in ob preseženem pragu škodljivosti uporabite: ENVIDOR SC 240 (0,6 l/ha) ali VERTIMEC PRO (1,125 l/ha; deluje tudi na jablanovo bolšico in jablanovo rjasto pršico), oziroma KANEMITE SC, KOROMITE ali MILBEKNOCK (vsi trije 0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 13.05.2020 00:04
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS