51. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 12.05.2020 13:51 - Zaključeno


Varstvo češenj in višenj :

Na češnjah opažamo pojav listnih uši (črna češnjeva uš). Prag škodljivosti za omenjenega škodljivca je 3 % napadenih poganjkov. Za zatiranje tega škodljivca lahko na češnjah in višnjah uporabite pripravek Calypso SC 480 (0,375 l/ha) ali Movento SC 100 (1,5 L/ha).

Varstvo breskev in nektarin:

V primeru pojava listnih uši na breskvah in nektarinah lahko uporabite pripravke: Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Mospilan 20 SG (0,025 – 0,04 %) ali Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha, samo breskev) ali Teppeki (0,14 kg/ha na 1m višine krošnje).

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 12.05.2020 13:51
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS