50. OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH BOLEZNI NA ŽITIH - 07.05.2020 09:47 - Zaključeno


 

V SV Sloveniji so posevki ječmena odvisno od sorte v fenološki fazi začetek klasenja (BBCH 51) do začetka cvetenja (BBCH 60). Zaradi vremenskih razmer, pogostih padavin, višjih temperatur, dolgotrajne omočenosti listov se je pritisk bolezni povečal. V času cvetenja se poveča nevarnost okužb s boleznimi klasa, predvsem s fuzariozami, mogoče so pa še tudi okužbe z žitno progasto rjo, rženim listnmi ožigom in ramularijsko pegavostjo ječmena. Zato v posevkih ječmena priporočamo uporabo fungicidov spodaj naštetih fungicidov.

 

Na posevkih ječmena v letošnjem letu opažamo močan pojav ječmenove gole sneti (Ustilago nuda), kar je posledica uporabe okuženega semena s snetjo ter uporabe nerazkuženega semena. Gliva v času razvoja raste skupaj z rastlino, dokler njen micelij ne preraste semenske zasnove. Namesto zelenih se razvijejo snetljivi klaski, njihova notranjost pa je spremenjena v suho, črno-rjavo prašnato gmoto spor. Običajno okužene rastline klasijo nekoliko prej in jih med zdravim klasjem zelene barve zlahka opazimo. Ko dež in veter spereta in razpihata spore, ostane od klasa le še klasno vreteno. Spore veter raznaša na zdrave klase-zrnje, ki nikakor ne bodo uporabni za semenski material v naslednjem letu. Pridelek zaradi sneti je zmanjšan, površinsko je okužen s trosi, vendar je uporaben za krmljenje. Vsekakor svetujemo za jesen, da uporabite razkuženi semenski material.

 

Posevki pšenice so v fazi konec faze stopnje zastavičarja (BBCH 39), do nabrekanje listne nožnice (BBCH 49), zgodnje sorte so v fazi začetek klasenja (BBCH 51). Zaradi vremenskih razmer padavin, višjih temperatur, dolgotrajna omočenost listov je pritisk bolezni povečan, predvsem pšenične listne pegavosti, žitne progaste rje, na zelo gostih posevkih je prisotna tudi pepelovka, zato v tem primeru priporočamo uporabo fungicidov.

Pri pšenici bo pomembno škropljenje v fazi cvetenja proti fuzariozam.

 

Priporočamo pregled posevka na prisotnost ličink rdečega listnega strgača, v kolikor je presežen prag škodljivosti jih je potrebno zatirati.

 

 

Preglednica: Seznam fungicidov registriranih za žita, razdeljenih po skupinah FRAC

SREDSTVO

ODMEREK

KMET. KULTURE

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE BOLEZNI

 

 

 

 

 

FRAC SKUPINA : SDHI (karboksamidi) IN KOMBINACIJE (AZOLI, BENZAMID)

 

 

 

 

 

Ascra xpro TR

(fluopiram 6,5%+, propiokonazol 13%+

biksafen 6,5%)

 

SKUPINA (FRAC) : BENZAMID+SDHI + AZOLI

1,2-1,5 L/ha

Pšenica, rž, tritikala, ječmen, oves

Zoper lomljivosti žitnih bilk se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja (BBCH 30) do faze, ko je četrto kolence vsaj 2 cm nad tretjim kolencem (BBCH 34). Zoper ostale bolezni se tretira od začetka kolenčenja (BBCH 30) do začetka cvetenja, ko so vidni prvi prašniki (BBCH 61).

a) pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici), rumene rje (Puccinia striiformis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjave pegavosti pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), temne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) in snežne plesni (Monographella nivalis) v odmerku;

b) rži za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis);

c) tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), snežne plesni (Monographella nivalis) in pegavosti iz rodu Septoria (Septoria spp.);

d) ječmenu za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in ramularijske pegavosti ječmena (Ramularia collo-cygni);

e) ovsu za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in ovsove rje (Puccinia coronata f. sp. avenae).

Zantara

(biksafen 5%+

tebukonazol 16,6%)

 

SKUPINA (FRAC) : SDHI + AZOLI

1,5 L/ha

Pšenica, rž, ječmen, oves za manjšo uporabo

Pšenico, rž in tritikalo se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja do konca cvetenja (vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo) (BBCH 30–69). Ječmen in oves se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja do začetka cvetenja (vidni prvi prašniki) (BBCH 30–61). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi.

Lokosistemični in kontaktni fungicid, ki deluje preventivno:

-v pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), rjavenja pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), snežne plesni (Monographella nivalis), temne pegavosti pšenice (Drechslera tritici-repentis) in fuzarioz (Fusarium spp.);

- v rži za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), rij (Puccinia spp.), pšenične pepelovke (Blumeria graminis), snežne plesni (Monographella nivalis) in fuzarioz (Fusarium spp.);

- v tritikali za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), rjavenja pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), rij (Puccinia spp.), pšenične pepelovke (Blumeria graminis), snežne plesni (Monographella nivalis) in fuzarioz (Fusarium spp.).

- v ječmenu za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), listne pegavosti ječmena (Pyrenophora teres), rij (Puccinia spp.), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo cygni) in fuzarioz (Fusarium spp.).

- ovsu za zatiranje ovsove rje (Puccinia coronata) in pšenične pepelovke (Blumeria graminis)- za manjšo uporabo

Siltra xpro

(biksafen 6% +

protiokonazol 20%)

 

SKUPINA (FRAC) : SDHI + AZOLI

1 L/ha

ozimni in jari pšenici ter tritikali, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ozimnem in jarem ovsu

Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja (BBCH 31), do polnega cvetenja (BBCH 65).

- ozimni in jari pšenici ter tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), žitnih pegavosti in progavosti (Pyrenophora spp., Helminthosporium spp.) in fuzarioz na klasu (Fusarium spp.). Proti bolezni lomljivost žitnih bilk (Pseudocercosporella herpotrichoides) se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH 30) do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32).

- ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni) Tretira se v razvojni fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja (BBCH 31), do vidnih prvih res (BBCH 49).

- ozimni in jari rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis). Tretira se v razvojni fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja (BBCH 31), do konca klasenja (BBCH 59).

- ozimnem in jarem ovsu za zatiranje ovsove rje (Puccinia coronata) in žitne pepelovke (Blumeria graminis).

Elatus era

(Benzovindiflupir 7,5%+ protiokonazol 15%)

 

SKUPINA (FRAC) : SDHI+AZOLI

 

 

1 L/ha

Ozimna in jara pšenica in ječmen, rž, tritikala, za manjše uporabe v piri, ovsu pira, oves

 

Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do konca cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo (BBCH 31-69)

-v ozimni in jari pšenici za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), pšenične rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), za zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za delno zmanjševanje fuzarioz (Fusarium spp.)

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni) in ječmenove rje (Puccinia hordei)

- v rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita) in rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis)

- v tritikali za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita), rumene rje (Puccinia striiformis), listnih pegavosti, ki jih povzročajo glive iz rodu Septoria (Septoria spp.) in ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis)

-v piri za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), ržene rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), za zmanjševanje okužb rjave pegavosti pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za delno zmanjševanje fuzarioz (Fusarium spp.)

- v ovsu za zmanjševanje okužb z ovsovo rjo (Puccinia coronata)

Elatus plus

(Benzovindiflupir 10%)

 

SKUPINA (FRAC) : SDHI

 

 

0,75 l/ha

Ozimna in jara pšenica in ječmen, rž, tritikala, za manjše uporabe v piri, ovsu

Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do konca cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo (BBCH 31-69)

-v ozimni in jari pšenici za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), ržene rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Septoria tritici) ter za zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pšeničnih plev (Septoria nodorum)

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni) in ječmenove rje (Puccinia hordei)

- v rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita) in rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis)

- v tritikali za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita), rumene rje (Puccinia striiformis), listnih pegavosti iz rodu Septoria (Septoria spp.) in ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis);

- v piri za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), ržene rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Septoria tritici) ter za zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pšeničnih plev (Septoria nodorum) - v ovsu za zmanjševanje okužb z ovsovo rjo (Puccinia coronata)

Priaxor EC

(Piraklostrobin 15%, Fluksapiroksad 7,5 %)

 

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI+ SDHI

 

 

1,5 L/ha

ozimni pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, tritikali, rž

S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v času od fenološke faze, ko imajo žita pet listov, do fenološke faze konca cvetenja (BBCH 25-69)

Sistemični fungicid s preventivim in kurativnim delovanjem v:

- ozimni pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis), listne pegavosti pšenice (Mycosphaerella graminicola), ržene rje (Puccinia recondita), rumene rje (Puccinia striiformis) in helmintosporiozne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis)

- ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni) in ječmenove rje (Puccinia hordei);

- tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis), listne pegavosti pšenice (Mycosphaerella graminicola) in ržene rje (Puccinia recondita); -

- rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita) in ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis).

Librax

(Fluksapiroksad 6,25 % +metkonazol 4,5%)

SKUPINA (FRAC) : SDHI+AZOLI

 

1,33-2,0 L/ha

v ozimni pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, ozimni tritikali, rži

S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v času od fenološke faze, ko imajo žita pet stranskih poganjkov zaznavnih, do konca cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25- 69)

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v:

- ozimni pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), helmintosporiozne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola= Septoria tritici), pšenične listne rje (Puccinia triticina) in rumene rje (Puccinia striiformis);

- jarem in ozimnem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni);

- ozimni tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita) in listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria spp.);

- rži za zatiranje pšenične listne rje (Puccinia recondita) in ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis).

Seguris xtra

(azoksistrobin 10 %, ciprokonazol 8%,

izopirazam 10%)

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI + AZOLI+ SDHI

1 L/ha

v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu

Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do začetka cvetenja, vidni prvi prašniki (BBCH 31-61). Pšenično rjo se lahko tretira še do konca cvetenja (BBCH 31-69

Uporablja se kot kombinirani sistemični fungicid s preventivnim ter kurativnim delovanjem:

- v ozimni in jari pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagnospora nodorum) in pšenične rje (Puccinia recondita).).

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni), ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) in ječmenove rje (Puccinia hordei), tretira se največ dva krat v eni rastni dobi.

 

 

 

 

 

FRAC SKUPINA : AZOLI IN KOMBINACIJE (AMINI)

 

 

 

 

 

Caramba

Sirena

Plexeo

(metkonazol 6%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

1,5 L/ha

v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, - v ozimni rži, v tritikali

Fuzarium se zatira v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69), ostale bolezni pa v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59);

Sistemični fungicid, ki deluje preventivno in kurativno:

- v ozimni in jari pšenici za zatiranje rje (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in fuzariozami (Fusarium spp.),

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei);

- v ozimni rži za zatiranje ržene rje (Puccinia dispersa);

- v tritikali za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola).

Folicur EW 250

(tebukonazol 25%)

 

Baltazar

(tebukonazol 25%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

1 L/ha

ozimna in jari pšenici,

ozimni in jari ječmen, ozimna in jara rž, oves

 

S sredstvom se tretira v razvojnih fazah od

začetka kolenčenja do konca cvetenja

(BBCH 30-69).

 

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

- na pšenici: za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko (Blumeria graminis) in za zatiranje rj (Puccinia spp.) ter fuzarioz (Fusarium spp.).

- v ozimnem in jarem ječmenu za zmanjševanje okužb z ječmenovo pepelovko (Blumeria graminis) in ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) ter za zatiranje rj (Puccinia spp.),

- v ozimni in jari rži za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) in za zatiranje ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) ter rj (Puccinia spp.).

- v ovsu za zatiranje pepelovke (Blumeria sp.) in rj (Puccinia spp.).

Bounty

(tebukonazol 43%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

 

0,6 l/ha

Pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala

v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do začetka cvetenja (BBCH 30-61).

Pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita), rumene rje (Puccinia striiformis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola) in fuzarioz (Fusarium spp.),

- ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove rje (Puccinia hordei) in rumene rje (Puccinia striiformis),

- ovsu za zatiranje rij (Puccinia spp.),

- rži za zatiranje rij (Puccinia spp.) in ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis),

- tritikali za zatiranje rij (Puccinia spp.) in pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), - oljni ogrščici, oljni repici in lanu za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Buzz ultra DF

(tebukonazol 75%)

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

0,33 kg/ha

v jari in ozimni pšenici

S sredstvom se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30-69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanje:

-v jari in ozimni pšenici za zatiranje rij (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko (Blumeria graminis), listno pegavostjo pšenice (Mycosphaerella tritici) in fuzariozami (Fusarium spp.)

Tebusha 25 %EW

Star tebukonazol

(tebukonazol 25%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

1 L/ha

v ječmenu, pšenici, rži in tritikali

Prvo tretiranje je priporočljivo opraviti, ko je 3. Kolence vsaj 1 cm nad 2. Kolencem (v razvojni fazi BBCH 33) do faze nabrekanja listnih nožnic (BBCH 40). Drugo tretiranje je priporočljivo opraviti ob začetku cvetenja žit (BBCH 61). Fuzarioze se zatira od konca klasenja (BBCH 59) do polnega cvetenja žit (BBCH 65), žitne rje pa navadno ob začetku klasenja (BBCH 38- 42).

Sistemični triazolni fungicid:

- na pšenici: za zmanjševanje okužb z fuzarioz (Fusarium spp.). za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za zatiranje rj (Puccinia spp.) ter

- v ječmenu za zmanjševanje okužb z fuzarioz (Fusarium spp.). ter za zatiranje rj (Puccinia spp.),

- v tritikali za zmanjševanje okužb z fuzarioz (Fusarium spp.). za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za zatiranje rj (Puccinia spp.) ter

- v rži za zmanjšanje zatiranja fuzarioz (Fusarium spp.) in rj (Puccinia spp.).

 

Orius 25 EW

(tebukonazol 25%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

 

1 L/ha

Ozimna pšenica, v jarem ječmenu in pšenici, v rži in tritikali

V žitih se v eni rastni sezoni lahko opravi največ dve tretiranji, pri čemer naj bo minimalni razmik med tretiranjema 10 dni. Prvo tretiranje je priporočljivo opraviti v začetku okužbe, zadnji termin za tretiranje je do začetka cvetenja (BBCH 61). Fuzarioze v ozimni pšenici se zatira od konca klasenja (BBCH 59) do polnega cvetenja (BBCH 64).

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

-v ozimni pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis) za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in rjami (Puccinia spp.) ter za delno zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.)

- v jari pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis) in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) ter rjami (Puccinia spp.);

- v jarem ječmenu za zatiranje ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) in rij (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres);

- v rži in tritikali za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis) in za zmanjševanje okužb z rjami (Puccinia spp.).

Eminent 125 EW

(tetrakonazol 12,5%)

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

1 L/ha

v ozimni in jari pšenici

v razvojni fazi začetek cvetenja (BBCH 61).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), pšeničnih rj (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola) in rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum). Sredstvo se lahko uporabi na istem zemljišču največ enkrat v eni rastni dobi.

Propi 25 EC

(propikonazol 25%)

-zaloge v uporabi do 19.3.2020

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

0,5 L/ha

jari in ozimni pšenici, v jarem in ozimnem ječmenu, v ozimni rži, v jarem in ozimnem ovsu

ob prvem pojavu znakov okužbe. V žitih se tretira najpozneje do fenološke faze zgodnje mlečne zrelosti (BBCH 71).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem:

- jari in ozimni pšenici za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Septoria nodorum), rj (Puccinia spp., Puccinia recondita, Puccinia striiformis) in za zmanjšanje okužbe s pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici);

- v jarem in ozimnem ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei) in listne pegavosti (Cladosporium spp.);

- v ozimni rži za zatiranje ržene pepelovke (Erysiphe graminis var. Secalis), ržene rje (Puccinia recondita var. Recondita) in listne pegavosti (Cladosporium spp.);

- v jarem in ozimnem ovsu za zatiranje žitne pepelovke (Erysipe graminis), ovsove rje (Puccinia recondita) in listne pepelovke (Cladosporium spp.)

Keypro

(ciprokonazol 10%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

1,0 L/ha

ozimni pšenici

Tretira se od razvojne faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do razvojne faze konca cvetenja, ko so vidni prvi prašniki ( BBCH 31-69).

Sistemični triazolni fungicid s preventivnim, kurativnim in eradikativnim delovanjem v ozimni pšenici za zatiranje rje iz rodu Puccinia (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb listnih pegavosti iz rodu Septoria (Septoria spp.).

Falcon EC 460

(triadimenol 4,3% tebukonazol 16,7

spiroxamin 25%)

-zaloge v uporabi do 28.2.2021

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI+ AMINI

 

0,6 l/ha

na pšenici, ječmenu

Pšenico in ječmen se tretira v začetku okužbe in najkasneje v razvojnem stadiju EC 61 (začetek cvetenja).

Sistemični in preventivni fungicid:

-na pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rj (Puccinia spp.),pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum) in za zmanjševanje okužbe s fuzariozami na klasu (Fusarium spp.)

- na ječmenu za zatiranje ječmenove pepelovke (Blumeria graminis), rj (Puccinia spp.),ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres).

Magnello

(tebukonazol 25, difenokonazol 10%)

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

1 L/ha

pšenica

Tretira se v razvojni fazi od začetka klasenja do začetka cvetenja pšenice (BBCH 51-61). Optimalni čas tretiranja je v začetku cvetenja pšenice (BBCH 61).

Sistemični triazolni fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Uporablja se v ozimni in jari pšenici za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Stagnospora nodorum) in pšenične rje (Puccinia recondita) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Micosphaerella graminicola) in fuzariozami (Fusarium spp.)

Opus 1

(epoksikonazol 8,4%, fenpropimorf 25%)

-zaloge v uporabi do 30.10.2020

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI+AMINI

1 – 1,5 L/ha

pšenici, ječmenu, ovsu, rži, piri in tritikali

Ob pojavu prvih bolezenskih znamenj, po potrebi se tretiranje ponovi v času cvetenja, največ 2 krat v sezoni.

Se uporablja kot preventiven in kurativen sistemični fungicid za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), rje (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum), fuzarioz (Fusarium spp.), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste progavosti (Pyrenophora teres) in lomljivosti žitnih bilk (Pseudocercosporella herpotrichoides) .

 

Prosaro

(tebukonazol 12,5%, protiokonazol 12,5%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

 

1 L/ha

Pšenica,

Ječmen, rž,

tritikala

 

Žita se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH 30) do konca cvetenja, (BBCH 69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v:

-pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. Tritici), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.)

- ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres)

- rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. Recondita), žitne pepelovke (Blumeria graminis), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.)

- tritikali za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum), rj (Puccinia spp.) in žitne pepelovke (Blumeria graminis), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.)

Archer max

(fenpropidin 45 + propikonazol 12,5%)

-zaloge v uporabi 19.3.2020

 

SKUPINA (FRAC) : AMINI+ AZOLI

1 l/ha

Ječmen, pšenica, rž, tritikala

v razvojni fazi od konca razraščanja do začetka cvetenja žit

(BBCH 29-61).

Sistemični fungicid:- na ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis) in ječmenove rje (Puccinia hordei), ter za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) in ječmenovo mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres);

- na pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), helmintosporiozne pegavosti pšenice(Pyrenophora tritici-repentis), rjavenja pšeničnih plev (Leptosphaeria nodorum) in pšenične rje(Puccinia recondita), ter za zmanjševanje okužb z listno pegavostjo pšenice (Septoria tritici);

- na rži za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis) in ržene rje (Puccinia recondita), ter za

zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis);

- na tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis) in helminto-sporiozne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), ter za zmanjševanje okužb z listno pegavostjo pšenice (Septoria tritici).

Zamir

(prokloraz 26,7%, tebukonazol 13,3%)

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI

1,5 L/ha

v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v ozimni rži, v tritikali

S tretiranjem se prične ob pojavu prvih simptomov. Zadnji termin za uporabo sredstva je začetek cvetenja (BBCH 61). Na isti površini se tretira največ dvakrat v eni rastni dobi. Fuzarioze se zatira največ enkrat na leto na isti površini v času cvetenja (BBCH 61-65).

Sistemični, preventivni in kurativni, fungicid s širokim spektrom delovanja se uporablja: - v ozimni in jari pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in pšenične rje (Puccinia graminis), za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici) ter za delno zmanjševanje okužb z fuzariozami (Fusarium spp.).

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in ječmenove rje (Puccinia hordei) ter za zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres) in ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis)

- v ozimni rži za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in ržene rje (Puccinia recondita) ter za zmanjševanje okužb z rženim (ječmenovim) listnim ožigom (Rhynchosporium secalis)

- v tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in pšenične (ječmenove) rje (Puccinia recondita) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici).

Revystar

(mefentriflukonazol 10%)

1,5 l/ha

Jara in ozimna pšenica, ječmen, tritikala

S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 14 dni, v času od fenološke faze začetka kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do fenološke faze konca cvetenja (BBCH 30-69).

-v jari in ozimni pšenici(vključno z durum pšenico in piro) za zatiranje pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria (Septoria) tritici), pšenične rje(Puccinia triticina), rumene rje(Puccinia striiformis) in žitne pepelovke(Blumeria graminis);

-v jarem in ozimnem ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei)ter za zmanjševanje okužb ječmenove mrežaste pegavosti(Pyrenophora teres),ramularijske pegavosti ječmena (Ramularia collo-cygni)in ječmenovega listnega ožiga(Rhynchosporium secalis);

-v jari in ozimni tritikali za zatiranje listnih pegavosti (Septoria spp.),ržene rje(Puccinia recondita)inrumene rje (Puccinia striiformis);

-v jarem in ozimnem ovsu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis.)in ovsove rje (Puccinia coronata).

 

 

 

 

 

FRAC SKUPINA : STROBILURINI IN KOMBINACIJE

 

 

 

 

 

Comrade

(azoksistrobin 20%, ciprokonazol 8%)

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI+

AZOLI

 

0,75 L/ha

v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu

v fenološki fazi od začetka kolenčenja do konca klasenja (BBCH 30 – 59)

Uporablja se kot preventivni, kurativni, eradikativni in sistemični fungicid,v: − v ozimni in jari pšenici za preventivno zatiranje pšenične rje (Puccinia recondita) in rumene rje (Puccinia striformis) ter zmanjševanje okužb pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola);

v ozimnem in jarem ječmenu za preventivno zatiranje rumene rje (Puccinia striformis)

Mirador forte

(azoksistrobin 6%, tebukonazol 10%)

 

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI +AZOLI

 

1,5 do 2 L/ha

ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v tritikali

v fenološki fazi od začetka kolenčenja (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem:

- ozimni in jari pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rjave pegavosti pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), pšenične rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola).

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in rjave pegavosti pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum)

- v tritikali za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola).

Amistar

(azoksistrobin 25%)

Mirador 250

(azoksistrobin 25%) Ortiva

(azoksistrobin 25%)

Zaftra AZT 250 SC

(azoksistrobin 25%)

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI

1 L/ha

pšenici, ječmenu, rži in tritikali

Tretira se od razvojne faze začetek kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30-69).

v pšenici, ječmenu, rži in tritikali za zatiranje rje (Puccinia spp.) in rjavenja pšeničnih plev (Leptosphaeria nodorum) in za zmanjševanje okužb listnega ožiga (Rhynchosporium secalis).

 

Chamane

(azoksistrobin 25%)

 

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI

 

1 L/ha

pšenica, ječmen, rž,tritikala in oves

Tretira se od razvojne faze začetek kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30-69).

-v pšenici za zatiranje rij (Puccinia spp.), listne pegavosti pšenice (Septoria tritici) in rjavenja pšeničnih plev (Leptosphaeria (sin. Septoria) nodorum).

-v ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in rij (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb s pepelovkami (Erysiphe spp.) in ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis)

-v rži, tritikali in ovsu za zatiranje rij (Puccinia spp.) in za zmanjševanje okužb s pepelovkami (Erysiphe sppDovoljeni sta največ dve tretiranji v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni.

Retengo

(piraklostrobin 20%)

 

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI

1,25 L/ha

Pšenici, ječmenu, rž, tritikali

S sredstvom se tretira v časovnih presledkih 21 dni, v času od fenološke faze ko imajo žita pet stranskih poganjkov zravnanih do fenološke faze začetka cvetenja: vidni so prvi prašniki (BBCH 25-61).

Preventivnim in kurativnim delovanjem v:

- pšenici za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), ržene rje (Puccinia recondita f.sp. tritici) in helmintosporiozne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis);

- ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei) in ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) ter za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) ter omejevanje neparazitskih listne pegavosti oziroma sončnih opeklin (Sunburn injury);

- rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita) in za zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis);

- tritikali za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita).

Sphere 535 SC

(ciprokonazol 16%,

trifloksinstrobin 37,5%)

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI + AZOLI

0,3 – 0,5 L/ha

v pšenici, v ječmenu

Tretira se v razvojni fazi 31 do 69

Sistemični fungicid:

-v pšenici za zatiranje rje (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagnospora nodorum) in pšenične peplovke (Blumeria graminis)

-v ječmenu za zatiranje ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenove rje (Puccinia hordei) in ječmenove pepelovke (Blumeria graminis).

Tazer 250 SC

(azoksistrobin 25%)

 

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI

0,8 L/ha

ozimni pšenici, v ozimnem ječmenu, v jarem ječmenu

Fuzarioze se zatira v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69), ostale bolezni pa v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59). V žitih sta na istem zemljišču dovoljeni do 2 tretiranji na istem posevku v eni rastni dobi.

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem:

-ozimni pšenici za zatiranje žitne listne pepelovke (Blumeria graminis) in ržene rje (Puccina recondita), ter za zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev (Septoria nodorum), pšenično pegavostjo (Septoria tritici) in fuzariozami (Fusarium spp.).

- v ozimnem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), rženega listnega ožiga (Rhynchosprium secalis) in ječmenove rje (Puccina hordei) ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.)

- v jarem ječmenu za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosprium secalis) in ječmenove rje (Puccina hordei), ter za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres) in fuzariozami (Fusarium spp.).

 

 

 

 

 

KLOROTALONIL, v uporabi do 20.5.2020

 

 

 

 

 

Amistar opti

(azoksistrobin 8%, klorotalonil 40%)

-zaloge v uporabi 20.5.2020

 

SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI+

DRUGI FUNGICIDI

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2,5 L/ha

Pšenica, ječmen,

tritikala

Pri pšenici: od šest stranskih poganjkov do začetka cvetenja (BBCH 26-61), največ dva krat na isti

površini v eni rastni dobi. Pri ječmenu:

v fenološki fazi od konca razraščanja do začetka klasenja (BBCH 29-51), največ en krat na isti površini v eni rastni dobi. Pri tritikali od petih stranskih poganjkov do začetka cvetenja (BBCH 25-61), največ en krat na isti površini v eni rastni dobi.

Preventivni in kurativni fungicid širokega spektra, ki se uporablja: - pšenici za zatiranje listne pegavosti pšenice (Mycosphaerella graminicola), helmintosporiozne (rumene) pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) in pšenične rje (Puccinina recondita)

- ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrennophora teres), ječmenove rje

(Puccinia hordei), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni)

- tritikali za zatiranje listne pegavosti (Septoria spp.) in pšenične rje (Puccinia recondita)

 

Avoca super

(ciprokonazol 4%, klorotalonil 37,5%)

-zaloge v uporabi 20.5.2020

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

SKUPINA (FRAC) : AZOLI+

DRUGI FUNGICIDI

2 L/ha

ozimni in jari pšenici

v fenološki fazi od začetka kolenčenja do konca klasenja (BBCH 30 – 59).

 

Kombiniran kontaktni in sistemični fungicid v ozimni in jari pšenici za zatiranje pšenične rje (Puccinia recondita) in rumene rje (Puccinia striiformis) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola).

 

 

Proceed

(ciprokonazol 4%,

klorotalonil 37,5%)

-zaloge v uporabi 20.5.2020

 

SKUPINA (FRAC) : AZOLI+

DRUGI FUNGICIDI

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

2 L/ha

ozimni in jari

pšenici

V fenološki fazi od začetka kolenčenja do konca klasenja (BBCH 30 – 59)

Kombiniran kontaktni in sistemični fungicid za zatiranje pšenične rje (Puccinia recondita) in rumene rje (Puccinia striiformis) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola).

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PRIPRAVKI

 

 

 

 

 

Cosan

(žveplo 79,6%)

KONTAKTNI PRIPRAVKI

Pepelin

(žveplo 79,6%)

KONTAKTNI PRIPRAVKI

5-7,5 kg/ha

 

ozimnih in jarih žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži)

v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69).

Preventivni kontaktni fungicid za zatiranje pepelovke (Erysiphe graminis). Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku.

 

Dovoljena v ekološki pridelavi.

Kumulus DF

(žveplo 80%)

Microthiol SC

(žveplo 82,5%)

 

Microthiol special

(žveplo 80%)

 

Thiovit jet

(žveplo 80%)

Vindex 80 WG

(žveplo 79,6%)

KONTAKTNI PRIPRAVKI

5-7,5 kg/ha

ozimnih in jarih žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži)

v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69).

 

Dovoljeni v ekološki pridelavi.

Preventivni kontaktni fungicid za zatiranje pepelovke (Erysiphe graminis).

Kumulus DF se skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku.

 

Microthiol SC je uporaba na istem zemljišču dovoljena največ 2 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem razmiku.

 

Microthiol special se skupno lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku.

 

Thiovit jet se skupno lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku.

 

Vindex 80 WG se skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku.

Dithane DG Neotec

(mankozeb 75%)

Mankoz 75 WG

-Zaloge v prodaji do 31.7.2020, v uporabi do 31.7.2021

Pennocozeb 75 DG

Avtar 75 NT

Manfil plus 75 WG

KONTAKTNI PRIPRAVKI

2 kg/ha

ozimni in jari pšenici

v fenološki fazi od začetka kolenčenja do faze polnega cvetenja (BBCH 30-65), v časovnem intervalu 14 dni.

Preventivni kontaktni fungicid na: Za zatiranje listnih pegavosti (Septoria spp.) Pšenico se tretira največ tri krat v eni rastni sezoni.

 

Dithane M-45

(mankozeb 80 %)

 

KONTAKTNI PRIPRAVKI

 

2 kg/ha

v ozimni in jari pšenici

v fenološki fazi od začetka kolenčenja do faze polnega cvetenja (BBCH 30-65)

Preventivni kontaktni fungicid na:

za zatiranje listnih pegavosti (Septoria spp.) Pšenico se tretira največ tri krat v eni rastni sezoni, v časovnem intervalu 14 dni.

 

 

 

 

 

FRAC SKUPINA: TIOFANATI, BENZAFENONI

 

 

 

 

 

Flexity

(metrafenon 30%)

 

SKUPINA (FRAC) : BENZAFENONI

0,5 L/ha

V ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter ozimnem in jarem ovsu

S sredstvom se tretira na začetku pojava bolezni, in sicer se tretira od fenološke faze, ko je pet stranskih poganjkov zaznavnih, do začetka cvetenja: vidni prvi prašniki (BBCH 25-61).

V ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter ozimnem in jarem ovsu za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) v fenološki fazi od začetka kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 30-32), zmanjšuje okužbo z lomljivostjo žitnih bilk (Oculimacula yallundae).

Topsin-M

(tiofanat metil 70%)

SKUPINA (FRAC) : TIOFANATI

1,1 kg/ha

pšenici in tritikali

fenološki fazi med cvetenjem (BBCH 61-71)

Sistemični fungicid:

- za zatiranje fuzarioz (Fusarium sp.), tretira se največ enkrat v rasni dobi.

Preglednica 1: Seznam insekticidov registriranih za zatiranje škodljivcev v žitih

 

SREDSTVO

ODMEREK

KMET. KULTURE

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE

 

 

 

 

 

Biscaya

(tiakloprid 24%)

Datum veljavnosti 3.8.2020

0,3 L na ha

ječmen, oves, rž, tritikala in pšenica

sistemični insekticid iz skupine kloronikotinilov, ki deluje predvsem oralno in prekutano. Ob pojavu škodljivcev.

- v ječmenu, ovsu, rži, tritikali in pšenici za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega listnega strgača (Oulema melanopus)

Bulldock EC 25

(beta- ciflutrin 2,5%)

0,3 - 0,5 L/ha

na strnih žitih (pšenica, ječmen, rž, oves, tritikala)

kontaktni insekticid, tretira se ob pojavu škodljivcev.

-z listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) na strnih žitih (pšenica, ječmen, rž, oves, tritikala)

Decis 100 EC

(deltametrin 10 %)

 

63 ml/ha

v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter v ozimnem in jarem ovsu

dotikalni insekticid, tretira se ob pojavu škodljivcev

- za zatiranje listnih uši (Aphididae) na klasu v odmerku ob porabi vode 300-400 L/ha.

Decis 2,5 EC

(deltametrin 2,5 %)

 

0,2 - 0,3 L/ha

na strnih žitih

dotikalni insekticid, tretira se ob pojavu škodljivcev.

-za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)

Fastac 100 EC

(alfa-cipermetrin 10%)

 

0,125 L/ha

v pšenici in ječmenu

dotikalni in želodčni insekticid, tretira se ob pojavu škodljivcev, ko je presežen prag škodljivosti;

- v pšenici in ječmenu za zatiranje uši (Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum) in uši prenašalk BYDV virusa (Barley yellow dwarf virus), ki povzročajo rumeno pritlikavost ječmena, ter za zatiranje ličink žitnega strgača (Oulema spp.)

Karate zeon 5 CS

(lambda-cihalotrin 5%)

 

0,15 L na ha

na pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.

- na pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) in listnih uši (Aphididae)

Kaiso EG

(lambda-cihalotrin 5%)

Zaloge v uporabi do 15.12.2020

 

150 g/ha

žita (ječmen, oves, rž, tritikala, pšenica)

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem.

- za zatiranje uši (Aphididae), žitnega strgača (Qulema melanopus), resarjev (Thrips sp.)

Karis 10 CS

(lambda-cihalotrin 10%)

 

50 mL/ha

pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali

v fenološki fazi od BBCH 59 (konec klasenja) do BBCH 77 (pozna mlečna zrelost. Tretira se, ko je prag škodljivosti presežen

v za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus).

Mavrik 240 EW

Evure

(tau-fluvalinad 24%)

0,2 L na ha

pšenici, ječmenu, tritikali, ovsu in rži

insekticid z kontaktnim in želodčnim (ingestivnim) delovanjem.

- pšenici, ječmenu, tritikali, ovsu in rži za zatiranje listnih uši (Ahidiadae) ter žitnih strgačev (Oulema spp.)

Poleci

(deltametrin 2,5 %)

 

0,2 - 0,3 L/ha

na strnih žitih

dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid.

- za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)

Sparviero

(lambda-cihalotrin 10%)

 

0,075 L/ha

v jarih in ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala)

kontaktni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. S sredstvom se tretira ob pojavu škodljivih žuželk.

-za zatiranje listnih uši (Aphididae) za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) in listnih uši (Aphididae)

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 07.05.2020 09:47
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS