49. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED ŠKODLJIVCI - 07.05.2020 08:05 - Zaključeno


Rdeči žitni strgač – Na posevkih žit v severovzhodni Sloveniji opažamo začetek izleganja ličink žitnega strgača. Prag škodljivosti znaša ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m². V primeru preseženega praga škodljivosti, lahko uporabite naslednje insekticide: Biscaya 0,3 l/ha; ter iz skupine piretroidov: Bulldock EC 25 0,3-0,5 l/ha, Decis 2,5 EC 0,2-0,3 l/ha, Kaiso EG 150 g/ha, Karate Zeon 5 SC 0,15 l/ha, Karis 10 CS 0,05 L/ha, Poleci 0,2-0,3 l/ha, Sparviero 0,075 l/ha, Fastac 100 EC 0,12 l/ha, Evure 0,2 L/ha, Mavrik 240 0,2 l/ha.

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 


Datum objave obvestila: 07.05.2020 08:05
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS