35. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 05.05.2020 23:39 - Zaključeno


Jablana in hruška oblikujta plodiče; pri jablani sega njihov premer med 10 in 20 mm, ter hruška 25 do 30 mm (71 – 72 ter 72 – 73 po lestvici BBCH).

Zaščitna obloga je od zadnjih padavin med 29.04. in 03.05.2020 izprana in jo bo potrebno obnoviti.

Ob deževju je 29.04. prišlo do možnosti srednje močnih okužb z jablanovim škrlupom, ki so se 30.04.2020 razvile že do visoke jakosti. Pred naslednjimi padavinami in ob nenehnem priraščanju bo potrebno nezaščiteno površino listja in plodiče pred nevarnostjo okužbe preventivno zaščititi z: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). V primeru dolgotrajnejših padavin pride do izpiranja zaščitne obloge in je ob ustalitvi vremena potrebno čim prejšnje tretiranje tudi s sredstvi, ki imajo vsaj delno zdravilno delovanje za nazaj. Takrat kombinirate enega od predhodno navedenih dotikalnih fungicidov in: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha) ali DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje; največ 3,3 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7 – 1 l/ha). Samostojno lahko uporabite FABAN (1,2 l/ha) in SYLLIT 400 SC ali SYLLIT 544 SC. Posebno dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin ima za take situacije še pripravek CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na m višine krošnje), kateri je možno uporabiti tudi v ekološki pridelavi in ima poleg škrlupa delovanje tudi na jablanovo pepelovko, listno pegavost ter hrušev ožig.

Pri na jablanovo pepelovko občutljivih sortah (cv. 'Idared', 'Jonagold') zaznavamo čedalje izrazitejše okužbe, zato je potrebno ukrepati s pripravki kot LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), FLINT (100-150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha). V ostalih nasadih še vedno zadošča le redno dodajanje pripravkov na osnovi žvepla: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG, oz. tekoče oblike BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO.

Po modelu Maryblyt so bili vremenski pogoji za cvetno okužbo s hruševim ožigom na Dolenjskem in Beli krajini izpolnjeni 20. aprila ter v Posavju 23. aprila. O poteku inkubacije in možnih pojavih bolezenskih znamenj boste obveščeni.

Po zaključenem cvetenju iz nasadov odstranite bele lepljive plošče za spremljanje naleta jabolčne grizlice. Če ste zaznali presežen prag škodljivosti (ulov 30 ali več grizlic), ukrepajte s CALYPSO SC 480 (0,02 % konc. oz. največ 0,3 l/ha), MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.) ali NEEMAZAL T/S (1,5 l/ha na višinski meter krošnje).

Navedeni pripravki proti jabolčni grizlici imajo delovanje tudi na listne uši in bodo hkrati dobro zadržali razvoj zelene jablanove uši. Posebno pozornost namenite mokasti jablanovi uši, ki deformira plodiče ter poganjke in trdovratni krvavi uši, katera se vztrajno širi proti vrhovom dreves. Možen je nanos drugega odmerka NEEMAZAL T/S (1,5 l/ha na meter višine krošnje; ni primeren za hruške), ki pride v poštev tudi v ekološki pridelavi in zatira še nekatere druge vrste sesajočih in grizočih vrst žuželk. Sredstvo TEPPEKI (0,14 kg/ha) priporočamo proti mokasti jablanovi uši in na hruški mokasti hruševi uši. Proti krvavi uši izberete MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha), ki je predviden še za zatiranje ameriškega kaparja, bolšic in listnih hržic. Umeščanje rabe pripravka PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha) predvidevamo v nekoliko kasnejšem obdobju.

POZOR: Pri rabi čebelam nevarnih sredstev opozarjamo na njihovo uporabo šele po zaključenem cvetenju!

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 05.05.2020 23:39
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS