31. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 29.04.2020 14:42 - Zaključeno


Jablana je večinoma zaključila s cvetenjem, nekatere sorte pa ga po pozebi, po podaljšanju še končujejo (68 – 70 po lestvici BBCH). Hruške oblikujejo plodiče (70 – 71 po lestvici BBCH).

Do predvidenih padavin so bili izbruhi zimskih spor jablanovega škrlupa zanemarljivi in niso predstavljali dejanske nevarnosti za okužbo. Stanje se bo ob dežju spremenilo. Listna površina se intenzivno povečuje in s tem postaja čedalje bolj izpostavljena. Svetujemo, da zaščitno oblogo fungicidov redno dopolnjujete. Preventivno uporabite dotikalne pripravke: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha) ali SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira), oz. SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira). Ob nevarnosti dolgotrajnejših padavin, izprani zaščitni oblogi in daljši omočenosti listja, pride v poštev kombiniranje prej naštetih dotikalnih fungicidov s sredstvi kot so CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7 – 1 l/ha), oz. SCORE 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha) ali DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje; največ 3,3 l/ha). Samostojno lahko uporabite FABAN (1,2 l/ha) in po zaključenem cvetenju še SYLLIT 400 SC in SYLLIT 544 SC.

Za preprečevanje jablanove pepelovke je možno dodati tudi pripravke na osnovi žvepla kot so: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG, ki jih med cvetenjem odmerjate zmerno, 3 kg/ha; oz. tekoče oblike BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, zadržano s 3 l/ha. Kjer je stopnja občutljivosti na okužbe visoka, uporabite: LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), FLINT (100-150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

Pri spremljanju naleta osic jabolčne grizlice z belimi lepljivimi ploščami upoštevajte, da je prag škodljivosti dosežen, ko se na bele lepljive plošče ulovi 30 ali več grizlic. V takem primeru lahko za varstvo pridelka uporabite: CALYPSO SC 480 (0,02 % konc. oz. največ 0,3 l/ha), MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.) ali NEEMAZAL T/S (1,5 l/ha na višinski meter krošnje). Lepljive plošče bo potrebno ob zaključenem spremljanju odstraniti, saj se lahko nanje ulovijo tudi koristni organizmi. Navedeni pripravki proti jabolčni grizlici imajo delovanje tudi na listne uši in bodo hkrati dobro zadržali razvoj zelene jablanove uši.

Trenutno največ pozornosti pa zaslužita mokasta jablanova uš, ki deformira plodiče ter poganjke in trdovratna krvava uš, katera se že vztrajno širi proti vrhovom dreves. Možen je nanos drugega odmerka NEEMAZAL T/S (1,5 l/ha na meter višine krošnje; ni primeren za hruške), ki pride v poštev tudi v ekološki pridelavi in zatira še nekatere druge vrste sesajočih in grizočih vrst žuželk. Sredstvo TEPPEKI (0,14 kg/ha) priporočamo proti mokasti jablanovi uši in na hruški mokasti hruševi uši. Proti krvavi uši izberete MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha), ki je predviden še za zatiranje ameriškega kaparja, bolšic in listnih hržic. Umeščanje rabe pripravka PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha) predvidevamo v nekoliko kasnejšem obdobju.

POZOR: Pri rabi čebelam nevarnih sredstev opozarjamo na njihovo uporabo šele po zaključenem cvetenju!

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 29.04.2020 14:42
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS