25. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 23.04.2020 15:53 - Zaključeno


Jablana zaključuje s cvetenjem, po pozebi pa nekatere sorte cvetenje podaljšujejo (66 - 69 po lestvici BBCH). Hruške so večinoma odcvetele in oblikujejo plodiče (69 – 70 po lestvici BBCH).

V trenutno suhem in sončnem vremenu so izbruhi zimskih spor jablanovega škrlupa zanemarljivi. Stanje se bo spremenilo ob naslednjih padavinah. Pridelovalcem svetujemo, da ob hitrem povečevanju listne površine, zaščitno oblogo fungicidov obvezno obnovite pred naslednjim napovedanim dežjem. Uporabite lahko dotikalne pripravke: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha). Med cvetenjem se izognite uporabi SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira) in SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira). Ob nevarnosti dolgotrajnejših padavin, izprani zaščitni oblogi in daljši omočenosti listja, pride v poštev kombiniranje naštetih dotikalnih fungicidov s sredstvi kot so CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION 450 SC (0,7 – 1 l/ha), oz. SCORE 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha) ali DUAXO KONCENTRAT (1,1 l na višinski meter krošnje; največ 3,3 l/ha). Samostojno lahko uporabite FABAN (1,2 l/ha). Po zaključenem cvetenju prideta za take primere v poštev še SYLLIT 400 SC in SYLLIT 544 SC.

Za preprečevanje jablanove pepelovke je možno dodati tudi pripravke na osnovi žvepla kot so: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG, ki jih med cvetenjem odmerjate zmerno, 3 kg/ha; oz. tekoče oblike BIOTIP SULFO 800 SC, POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO, zadržano s 3 l/ha. Kjer je stopnja občutljivosti na okužbe visoka, uporabite: LUNA EXPERINECE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO 50 WG (100-150 g/ha), FLINT (100-150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

Uporaba drugih insekticidnih pripravkov v času cvetenja ni predvidena; sredstev, ki so čebelam in ostalim opraševalcem nevarna, pa v tem času ni dovoljeno uporabljati.

Pri spremljanju naleta osic jabolčne grizlice z belimi lepljivimi ploščami prag škodljivosti še ni dosežen (30 ali več grizlic). V primeru doseženega praga škodljivosti lahko za varstvo pridelka uporabite: CALYPSO SC 480 (0,02 % konc. oz. največ 0,3 l/ha), MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.) ali NEEMAZAL T/S (1,5 l/ha na višinski meter krošnje). Lepljive plošče bo potrebno ob zaključenem spremljanju odstraniti, saj se lahko nanje ulovijo tudi koristni organizmi.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 23.04.2020 15:53
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS