45. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V SONČNICAH - 23.04.2020 12:27 - Zaključeno


V sončnicah zatiramo plevele po setvi pred ali po vzniku.

 V sončnicah so registrirani naslednji herbicidi:

pripravek

Odmerek, čas uporabe

Za zatiranje:

Dual gold 960 EC

(S – metolaklor 96%)

 

Efica 960 EC

(S – metolaklor 96%)

 

Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.

1 l/ha – na vodovarstvenih območjih pred vznikom

1,3 l/ha – izven vodovarstvenih območjih, pred vznikom

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela in zatira navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček. Srednje dobro zatira užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak.

Challenge

(aklonifen 60%)

4 L/ha, po setvi oziroma sajenju, vendar pred vznikom (BBCH 00-08)

Kontaktni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela

Sharpen 33 EC

(pendimetalin 33%)

 

 

 

Sharpen 40 SC

(pendimetalin 40%)

 

 

Stomp Aqua

(pendimetalin 45,5%)

3 – 5 l/ha tretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na površje (BBCH 00-09),

 

2,5 – 4 l/ha tretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na površje (BBCH 00-09),

 

2,9 l/ha – po setvi pred vznikom

Učinkovito zatira naslednje plevele: enoletno latovko (Poa annua), navadno zvezdico (Stellaria media), navadno lobodo (Atriplex patula), poljski mak (Papaver rhoeas), belo metliko (Chenopodium album), njivsko spominčico (Myosotis arvensis), njivsko vijolico (Viola arvensis), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), njivno kurjo češnjico (Anagalis arvensis), jetičnik (Veronica spp.), pasje zelišče (Solanum nigrum) ter samoniklo oljno ogrščico (Brassica napus L.). Slabše zatira naslednje plevele: navadno latovko (Poa trivialis), navadno rosnico (Fumaria officinalis), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) ter kamilico (Matricaria spp.)

Fusilade forte

(fluazifop-p-butil 15%)

0,8 – 2 l/ha po vzniku plevelov

za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela

 

 

 

Fusilade max

(fluazifop-p-butil 12,5%)

1 - 2 l/ha po vzniku plevelov

za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela

Quick 5 EC

(kvizalofop- p- etil 5%)

 

1–2 l/ha

selektivni herbicid po vzniku posevka za zatiranje ozkolistnega plevela

Credit extreme

(Glifosat v obliki izopropilamino soli 40,08% + glifosat v obliki kalijeve soli 29,77 %)

1,2-4 l/ha

Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni in širokolistni plevel. Pred ali po setvi, pred vznikom posevka

 

Prepovedan na VVOI - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na VVOI .

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 23.04.2020 12:27
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS