44. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED PREVELI - 23.04.2020 12:26 - Zaključeno


V SV Sloveniji pričela setev fižola. Za zatiranje plevelov v fižolu so registrirani sledeči herbicidi; 

SREDSTVO

ODMEREK

ČAS UPORABE

OPOMBE

Boxer (prosulfokarb 80 %)

5 L/ha

Pred vznikom

Zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm), ker lahko nezadostno pokrito seme, ki bi prišlo v stik s herbicidom, propade;

Stomp aqua

(pendimetalin 45,5%)

2,9 L/ha

Pred vznikom

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekaterih vrst širokolistnega plevela

Challenge (a,s, aklonifen)

4,0 l

Pred vznikom

za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela do vznika (BBCH 00-08)

Basagran 480

Basagran (poraba zalog 25.8.2020)

(bentazon 48 %)

 

Ni dovoljen na VVO I in na območjih NUV – za vključene v KOPOP

2 L/ha

 

tretira se v deljenih odmerkih, prvič se uporabi odmerek 1 L/ha, po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 14 dni v odmerku 1 L/ha; tretira se do višine posevka največ 5 cm in ko temperatura zraka ne presega 25 °C;

Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela po vzniku plevela

Agil 100 EC

Zetrola

(propakvizafop 10 %)

0,75 – 1,5 L/ha

Tretira se, ko so gojene rastline v razvojni fazi od treh pravih listov do konca rasti stebla oz. do popolne razraščenosti (BBCH 13-39)

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih plevelov se tretira v razvojni fazi plevela od dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) (BBCH 12-25) v odmerku 0,75-1,0 L/ha (7,5-10 mL/100 m2 );

 

Za zatiranje plazeče pirnice (Elymus (Agropyron) repens) se tretira v razvojni fazi plevela od drugega do četrtega lista (BBCH 12-14), njivnega lisičjega repa (Alopecurus myosuroides), navadnega srakoperca (Apera spica venti), gluhega ovsa (Avena fatua), angleške ljuljke (Lolium perenne) pa v razvojne faze plevela od dveh listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) (BBCH12-25) v odmerku 1,0-1,5 L/ha (10-15 mL/100 m2 ).

Fusilade forte (fluazifop-p-butil 15)

0,8-1,3 l/ha

sredstvom se tretira v razvojni fazi pred cvetenjem (do BBCH 50)

Enoletni in večletni ozkolistni pleveli

Fusilade max (fluazifop-p-butil 12,5)

1,6 l/ha

sredstvom se tretira v razvojni fazi pred cvetenjem (do BBCH 50)

Enoletni in večletni ozkolistni pleveli

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

 

 


Datum objave obvestila: 23.04.2020 12:26
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS