43. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V SOJI - 23.04.2020 09:52 - Zaključeno


Setev soje se bo pričela v severovzhodni Sloveniji v naslednjih dneh. Za zatiranje plevelov so registrirani naslednji herbicidi: 

pripravek

Odmerek, čas uporabe

Za zatiranje:

Centium 36 CS za manjše uporabe

(klomazon 36%)

 

Command 36 CS za manjše uporabe (poraba zalog 20.4. 2021)

(klomazon 36%)

 

Dr. Metrob Klomazon

(klomazon 36%) (poraba zalog 20.4. 2021)

 

 

 

 

0,25 L/ha, po setvi pred vznikom posevka

 

 

 

Dobro zatira plevele, kot so npr.: navadna zvezdica, enoletna latovka in plezajoča lakota. Zadovoljivo zatira: belo metliko, navadno kostrebo in škrlatno rdečo mrtvo koprivo Sredstvo ne zatre: navadne rosnice, njivske vijolice, perzijskega jetičnika, in prave kamilice.

Dual gold 960 EC

(S – metolaklor 96%)

 

Efica 960 EC

(S – metolaklor 96%)

 

Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.

1 l/ha – na vodovarstvenih območjih pred vznikom

1,3 l/ha – izven vodovarstvenih območjih, pred vznikom

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela in zatira navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček. Srednje dobro zatira užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak.

 

Sharpen 33 EC

(pendimetalin 33%)

 

 

 

Sharpen 40 SC

(pendimetalin 40%)

 

 Stomp Aqua

(za manjše uporabe)

(pendimetalin 45,5%)

 

3 – 5 l/ha tretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na površje (BBCH 00-09),

 

 

2,5 – 4 l/ha tretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na površje (BBCH 00-09),

 

2,6 l/ha – po setvi pred vznikom

Učinkovito zatira naslednje plevele: enoletno latovko (Poa annua), navadno zvezdico (Stellaria media), navadno lobodo (Atriplex patula), poljski mak (Papaver rhoeas), belo metliko (Chenopodium album), njivsko spominčico (Myosotis arvensis), njivsko vijolico (Viola arvensis), ptičjo dresen (Polygonum aviculare), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), njivno kurjo češnjico (Anagalis arvensis), jetičnik (Veronica spp.), pasje zelišče (Solanum nigrum) ter samoniklo oljno ogrščico (Brassica napus L.). Slabše zatira naslednje plevele: navadno latovko (Poa trivialis), navadno rosnico (Fumaria officinalis), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) ter kamilico (Matricaria spp.)

Focus ultra

(cikloksidim 10%)

1 – 4 l/ha po vzniku plevelov

za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela

Basagran (poraba zalog do 25.8.2020)

(bentazon 48%)

 

Basagran 480

(bentazon 48%)

 

Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.

 

 

 

1,5 – 2 L/ha (15 – 20 ml na 100 m2 ), tretira se v času, ko soja razvije prvi pravi list (BBCH 11-13) in temperatura zraka ne presega 25 °C;

Sredstvo dobro zatira: njivsko pasjo kamilico (Anthemis arvensis), navadni plešec (Capsella bursa pastoris), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolim), metlike (Chenopodium spp.), pasje zelišče (Solanum nigrum), njivsko redkev (Raphanus raphanistrum), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), kamilice (Matricaria spp.) in belo gorjušico (Sinapis alba). Sredstvo slabše zatira: navadni slakovec (Polygonum convolvulus), poprasto dresen (Polygonum hydropiper), breskovo dresen (Polygonum persicaria), samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico (Sinapis arvensis), navadno zvezdico (Stellaria media), njivsko spominčico (Myosotis arvensis) in plezajočo lakoto (Galium aparine). Sredstvo ne zatira zadovoljivo poljskega maka (Papaver rhoeas) in jetičnika (Veronica spp.).

Harmony 50 SX

(za manjše uporabe)

(tifensulfuron metil 50%)

 

2 krat po 7,5 g/ha (split aplikacija), pri čemer naj znaša razmik med obema tretiranjema 7-14 dni. Sredstvo se lahko v soji uporablja v razvojni fazi od popolnoma razvitih kličnih listov do razvitega četrtega lista (BBCH 1(100) – BBCH14(104)).

Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela

 

Prepovedan na VVOI - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na VVOI .

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

 JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 23.04.2020 09:52
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS