42. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNIH BUČAH - 23.04.2020 08:12 - Zaključeno


Setev oljnih buč se je že pričela v tem tednu. Padavine med 19. in 20. marcem (med 15 do 20 L/m2) omogočajo dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov. Plevele v oljnih bučah lahko zatiramo pred setvijo s plitko zadelavo v tla, ali takoj po setvi pred vznikom oljnih buč.

 V oljnih bučah so registrirani naslednji herbicidi:

Pripravek

Odmerek, čas uporabe

Za zatiranje:

Centium 36 CS

(klomazon 36%)

 

Command 36 CS*

(klomazon 36%)

*Poraba zalog do 30.4. 2021 

Dr. Metrob Klomazon

(klomazon 36%)

*Poraba zalog do 30.4. 2021

0,25 L/ha, po setvi pred vznikom posevka

Dobro zatira plevele, kot so npr.: navadna zvezdica (Stellaria media), perzijski jetičnik (Veronica persica), enoletna latovka (Poa annua) in plezajoča lakota (Galium aparine). Zadovoljivo zatira: belo metliko (Chenopodium album), poljski jetičnik (Veronica arvensis), navadno kostrebo (Echinochloa crus –galli) in škrlatno rdečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum). Sredstvo ne zatre: navadne rosnice (Fumaria officinalis) in njivske vijolice (Viola arvensis).

Successor 600

(petoksamid 60%)

 

Prepovedan na VVOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.

2 – 4 l/ha, takoj po setvi: najkasneje 3-5 dni po setvi

Sredstvo zatira ozkolistne plevele, kot so npr.: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), muhviči (Setaria spp.) in enoletna latovka (Poa annua) ter širokolistne plevele kot so npr.: srhodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), bela metlika (Chenopodium album), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), kamilice (Matricaria spp.), breskova dresen (Polygonum persicaria) in pasje zelišče (Solanum nigrum).

Fusilade forte za manjše uporabe

(fluazifop-p-butil 15%)

0,8-1,3 l/ha po vzniku plevelov in buč

za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela po vzniku oljnih buč

 

Prepovedan na VVO I - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na VVOI .

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

 PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 23.04.2020 08:12
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS