40. OBVESTILO O VARSTVU KOBULNIC PRED ZELENINO MUHO - 17.04.2020 13:26 - Zaključeno


Na listih zelene smo opazili poškodbe, ki ji povzročajo žerke zelenine muhe. Omenjena vrta napada ob zeleni še luštrek, peteršilj, pastinak, korenje, ostale kobulnice. Priporočamo, da posevke čim prej pokrijete z kopreno (npr. vrteks ali podobni) in s tem preprečite prilet in odlaganje škodljivca ali pa sproti odstranjujete napadene liste.

Na zeliščih za svežo uporabo (z izjemo drobnjaka) na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih minerjev) registriran Neem – Azal , v odmerku 3,0 L/ha in porabi 500 do 800 L vode na ha (30 mL/100 m2 in 5 do 8 L vode/100 m2).

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA, VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, HRANITI RAČUNE.

 

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 

 

 


Datum objave obvestila: 17.04.2020 13:26
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS