38. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KORUZI - 17.04.2020 11:22 - Zaključeno


OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KORUZI

 

Setev koruze se je v SV Sloveniji pričela v tem tednu. V koruzi je mogoče zatirati plevele pred vznikom ali po vzniku, najkasneje do faze osmih listov. Za dobro delovanje herbicidov je potrebno dobro pripraviti tla. Talni herbicidi potrebujejo v tleh za dobro delovanje dovolj talne vlage. Na območju VVOI in na območju NUV, ter za tiste, ki so vključene v KOPOP se smejo uporabiti samo dovoljeni herbicidi.

 

Pripravek

Odmerek

Fenološka faza uporabe

Za zatiranje naslednjih plevelov:

PREPOVEDANI HERBICIDI NA OBMOČJU VVOI IN NA NUV ZA VKLJUČENE V KOPOP

Frontier X2

(dimetenamid-P 72%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

1-1,4 l/ha

Pred setvijo z inkorporacijo v tla, ali takoj po setvi pred vznikom, tla morajo biti vlažna.

 

Učinkovito zatira naslednje ozkolistne plevele: navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, lasasto proso,zeleni muhvič,malo srakonjo, sivozeleni muhvič,divji sirek iz semena. Dobro deluje tudi proti naslednjim širokolistnim plevelom: srhodlakavi ščir, navadna rosnica, plezajoča lakota, kamilice, njivska spominčica, breskova dresen in pasje zelišče.

Akris

(terbutilazin 25%+

dimetenamid-P28%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

3 l/ha

 

Tretiranje se izvede po vzniku, ko ima koruza od dva do šest listov (BBCH 12-16), pleveli pa največ dva lista. Sredstvo uporabljeno v času, ko imajo pleveli razvita več kot dva lista, ne daje zadostne učinkovitosti. Iz tega razloga je škropilni mešanici treba dodati ustrezen herbicid, ki bo zagotovil zatiranje teh plevelov.

Sredstvo zatira številne ozkolistne in širokolistne plevele, predvsem pa: navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, laški muhvič, enoletno latovko, dresni , navadno lobodo, pasje zelišče, enoletni golšec , kamilico, belo metliko, mnogosemensko metlika, njivsko vijolico, navadno zvezdico, navadni ščir in drobnocvetni rogovilček . Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost s: pirnico, njivskim slakom in navadnim plotnim slakom.

Primextra TZ Gold 500 SC

(terbutilazin 18,75%+ metolaklor-S 31,25%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

4 – 4,5 l/ha

Pred vznikom koruze izven VVO ali po vzniku koruze in plevelov.

 

 

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela njivni lisičji rep, ščire, njivsko kurjo češnjico, navadni plešec, metlike , navadni kristavec, malo srakonjo, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, navadno rosnico, navadni zebrat, drobnocvetni rogovilček, mrtve koprive, kamilice, proso, , ptičjo dresen, breskovo dresen, navadni tolščak, njivsko redkev, muhviče, navadni grint, gorjušice,pasje zelišče, čišljake, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike, grašice, divjo vijolico in druge. Dobro deluje tudi na baržunasti oslez, navadno ambrozijo, lobode, ostrice, mlečke, plezajočo lakoto, madronščice, navadni slezenovec, trpotce, škrbinke ter pisani sirek in divji sirek iz semena.

Koban TX

(terbutilazin 18,75%+

petoksamid 30%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

4 l/ha

 

Plevel se tretira od razvojne faze pred vznikom koruze do razvojne faze, ko koleoptila prodre iz zemlje (BBCH 00-09), ali po vzniku koruze, od razvojne faze koruze, ko prvi list prodre skozi koleoptilo, do faze ko so 4 listi razviti (BBCH 10-14).

Sredstvo zelo dobro deluje na naslednje plevele: srhkodlakavi ščir, navadna loboda, navadni plešec, bela metlika, navadna kostreba, plezajoča lakota, drobnocvetni rogovilček, pritlična krvomočnica, njivska mrtva kopriva, škrlatnordeča mrtva kopriva, nedišeča trirobka, morska kamilica, enoletna latovka, navadni slakovec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, zeleni muhvič, navadna zvezdica, njivski mošnjak, perzijski jetičnik in njivska vijolica. Sredstvo slabo deluje na naslednje plevele: njivski slak, plazeča pirnica in pasje zelišče.

Calaris pro

(terbutilazin 32,6%+

mezotrion 5 %)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

v odmerku 2,0-2,3 L/ha pri porabi vode 200-400 L/ha.

Sredstvo se lahko uporablja po setvi, pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do razvojne faze, ko je razvit 4. list (BBCH 00-14). Tretiranje se mora izvesti s šobami s ploščatim curkom, na dobro pripravljena vlažna tla, brez grud in brez skorje.

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v koruzi. Sredstvo v odmerku 2,0-2,3 L/ha zatira naslednje širokolistne plevele: baržunasti oslez, ščiri, pelinolistna ambrozija, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadna sončnica, navadni oslez, kamilice,enoletni golščec, navadni slakovec, breskova dresen, navadni tolščak, njivska gorjušica, pasje zelišče in bodič. Sredstvo v odmerku 2,3 L/ha zmanjšuje zapleveljenost z naslednjimi ozkolistnimi pleveli: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, divje proso, golo proso in muhviči. Zaradi boljšega delovanja sredstva na ozkolistne plevele in plevele, ki pozno vzniknejo, se priporoča uporabo sredstva po vzniku koruze. Zaradi izboljšanja delovanja na naštete ozkolistne plevele in razširitev delovanja na druge vrste ozkolistnega plevela se lahko sredstvu po predhodnem posvetu z zastopnikom doda ustrezen graminicid. Nižji odmerek sredstva 2,0 L/ha se priporoča na površinah z manjšo zapleveljenostjo.

Dual gold 960 EC

Efica 960 EC

(metolaklor-S 96%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

1 – 1,5 l/ha

Po setvi pred vznikom izven VVO, ali po vzniku.

 

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela in zatira navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček. Srednje dobro zatira užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak.

Lumax

(mezotrion 3,75 %+

S-metolaklor 37,5%+

Terbutilazin 12,5%)

 

Lumax H 537,5

(mezotrion 3,75 %+

S-metolaklor 31,25%+

Terbutilazin 18,75%)

 

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

 

3 – 4 l/ha

Po setvi pred vznikom koruze izven VVO ali po vzniku koruze do 4 listov. Ko ima ozkolistni plevel največ 3 liste.

 

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Sredstvo zatira naslednje širokolistne plevele v odmerku 3,0 L/ha: baržunasti oslez, ščire, navadno ambrozijo, (samosevno) ogrščico, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadni čapljevec, drobnocvetni rogovilček, plezajočo lakoto, mrtve koprive, breskovo dresen, njivsko gorjušico, pasje zelišče in navadno zvezdico. Sredstvo zatira naslednje širokolistne plevele v odmerku 4,0 L/ha (poleg zgoraj navedenih): njivski slak, kamilice, poljski mak, navadni slakovec, ptičjo dresen, navadni tolščak, navadni bodič, njivski mošnjak, jetičnike ter vijolice. Za učinkovitejše zatiranje ptičje dresni se priporoča tretiranje pred vznikom koruze. Za učinkovitejše zatiranje navadnega tolščaka se priporoča tretiranje takoj po vzniku koruze. Sredstvo zatira naslednje ozkolistne plevele v odmerku 4,0 L/ha: krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo ter golo proso in navadno proso. Za učinkovitejše zatiranje sivozelenega muhviča se priporoča tretiranje pred vznikom koruze. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost naslednjih ozkolistnih plevelov v odmerku 4,0 L/ha: plazeče pirnice in muhvičev. Sredstvo v odmerku 4,0 L/ha zelo slabo zatira divji sirek.

Banvel 480 S

(dikamba 48%)

Kalimba

(dikamba 48%)

Kamba 480 SL

(dikamba 48%)

Mural

(dikamba 48%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

0,6 l/ha

v razvojni fazi, ko imata koruza oziroma sirek razvitih 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Najboljše rezultate se doseže, če se koruzo in sirek tretira, ko imata razvita 3-5 listov, pleveli pa 2-4 prave liste.

 

Pri slaku je optimalen čas zatiranja, ko so poganjki dolgi 5-15 cm, pri osatu pa, ko ima le-ta 4-6 listov. Če se sredstvo uporablja, ko imata koruza oziroma sirek več kot 6 listov, se mora v tem primeru tretirati usmerjeno pod liste koruze oziroma sirka. Sredstvo zatira naslednje enoletne plevele: navadna kurja češnjica, ščir, metlika in dresen. Sredstvo zatira naslednje večletne plevele: plotni slak, osat, slak in kislica.

Arrat

+ močilo DASH

(dikamba 50% +

tritosulfuron 25%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

0,2 kg/ha

Po vzniku koruze do 2-8 listov BBCH 12-18.

 

Enoletni in večletni širokolistni pleveli: baržunasti oslez, ščir, njivska pasja kamilica, navadni plešec, bela metlika, setvena krizantema, vrtna krizantema, njivski osat, navadni plotni slak, njivski slak, ostrožnik, navadni kristavec, navadna rosnica, zebrat, plezajoča lakota, njivska mrtva kopriva, prava kamilica, nedišeča trirobka, njivski mak, srhkolistna skrka, ptičja dresen, navadni slakovec, navadni tolščak, plazeča zlatica, njivska redkev,kalijeva solinka, lepnica, njivska gorjušica, bela gorjušica, navadna škrbinka, navadna zvezdica, bršljanovolistni jetičnik, perzijski jetičnik, navadni bodič; zmanjšuje zapleveljenost na: pasje zelišče, žarkasta dvoglavka.

Callam

(dikamba 48% +

tritosulfuron 12,5%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

300 g/ha + močilo DASH HC v odmerku 0,8-1,0 L/ha.

v fenološki fazi od treh do šestih razvitih listov (BBCH 13-16)

Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi po vzniku. Sredstvo se uporablja za zatiranje: golega ščira, navadnega ščira, bele metlike, navadnega kristavca, navadnega osleza, njivske gorjušice in bodiča.

Basagran

(zaloge v uporabi do 25.8.2020),

Basagran 480

(bentazon 48%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

1,5 - 2 l/ha

Po vzniku koruze do 1 – 6 listov ,

BBCH 11 – 16.

 

.

Sredstvo dobro zatira: njivsko pasjo kamilico, navadni plešec,ščavjelistno dresen, metlike,pasje zelišče,njivsko redkev, njivski mošnjak,kamilice in belo gorjušico. Sredstvo slabše zatira: navadni slakovec, poprasto dresen, breskovo dresen, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto . Sredstvo ne zatira zadovoljivo poljskega maka in jetičnika.

Cambio

(zaloge v uporabi do 28.11.2020)

(bentazon 32%+

dikamba 9%)

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

2-3 l/ha

Po vzniku koruze do 2-7 listov BBCH 12-17.

 

 

Sredstvo dobro zatira (pričakovana učinkovitost nad 85 %): baržunasti oslez, vitkocvetni ščir, srhkodlakavi ščir, pelinolistna ambrozija, navadni plešec, bela metlika,izrodna metilka, navadni kristavec navadni slakovec, plezajoča lakota, navadni oslez, bela gorjušica, njivska gorjušica, pasje zelišče, njivska škrbinka, navadna zvezdica, navadni bodič. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost (pričakovana učinkovitost 76-85%) na ščavjelistna dresen, njivski slak. Sredstvo ima omejeno delovanje (pričakovana učinkovitost 60-75 %) na njivski osat.

Lontrel 100

(klopiralid 10%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP

1 – 1,2 l/ha

Po vzniku koruze, ko ima koruza 2- 5 listov,

BBCH 12 – 15.

 

Širokolistni pleveli, posebej dobro deluje na naslednje plevelne vrste: bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov .

Lontrel 72 SG

(klopiralid 72%)

Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

0,17 kg/ha

v razvojni fazi od razvitih 2 do 9 pravih listov (BBCH 12-19);

Zatira naslednje plevelne vrste: bodič, pravo kamilico, nedišečo trirobko, druge vrste kamilic, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov. Sredstvo lahko slabše deluje na osate, če so le ti v času tretiranja v stresu zaradi suše.

Cliophar 600 SL

(klopiralid 10%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP

0,16 – 0,2 l/ha

Po vzniku, v razvojni fazi od razvitih dveh do petih pravih listov (BBCH 12 do 15).

 

Sredstvo posebej dobro zatira naslednje plevele: kamilice, njivsko pasjo kamilico, osate in bodiče

Aliseo plus

(dikamba 60,52%+

nikosulfuron 9,2%+

rimsulfuron 2,3%)

z dodatkom močila TREND 90

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP

350-440 g/ha ob uporabi 200 -400 l vode

Tretira se po vzniku koruze, ko ima koruza 2 do 6 razvitih listov

(BBCH 12-16)

 

.

Dobro zatira v odmerku 330 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne plevele: ljulke, proso, enoletno latovko, navadni oves,muhviče in divji sirek; - širokolistne plevele: ščire, navadno lobodo, navadno ogrščico, navadni plešec, navadno rosnico, kamilice, slizek, navadni nefrolepsis, ščavjelistno dresen, breskovo dresen, njivsko redkev, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivski mošnjak in jetičnik. Dobro zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne plevele: srakonje, kostrebo; - širokolistne plevele: belo metliko, mnogosemensko metliko ter njivsko vijolico. Zadovoljivo zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne plevele: plazečo pirnico; - širokolistne plevele: baržunasti oslez, navadni plotni slak, njivski osat, plezajočo lakoto, drobnocvetni rogovilček, veliki trpotec, ptičjo dresen, navadni slakovec, navadno solinko, pasje zelišče, škrbinke) in bodič.

Aliseo

(nikosulfuron 30% + rimsulfuron15%)

+ močilo TREND 90

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

70 g/ha

 

po vzniku koruze in plevela, ko ima koruza od 2 do 8 listov (BBCH 12-18), plevel pa od 2 do 4 liste (BBCH 12-14).

 

Sredstvo deluje dobro na: - ozkolistni plevel: kostrebo, muhvič, enoletno latovko in krvavo rdečo srakonjo; - širokolistni plevel: navadno zvezdico, pravo kamilico in enoletni golšec. Sredstvo deluje zadovoljivo na: belo metliko, pasje zelišče in bodič.

Motivell 1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Motivell extra 6 OD 0,75 l/ha

(nikosulfuron 6%)

Kelvin, Kelvin OD 1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Kelvin max 0,75 l/ha

(nikosulfuron 6%)

Nicosh 1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Samson extra 6 OD 0,75 l/ha

(nikosulfuron 6%)

Samson 4 SC 1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Milagroextra 6 OD 0,75 l/ha

(nikosulfuron 6%)

Milagro 240 SC 170 ml/ha

(nikosulfuron 24%)

Entail 170 ml/ha

(nikosulfuron 4%)

Bandera 1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Primero 1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Talisman 1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Strech1 l/ha

(nikosulfuron 4%)

Odvisno od pripravka od

0,75 l/ha do 1l/ha

 

ali 170 ml/ha

 

 

Po vzniku, ko ima koruza 3-6 listov, plevel pa 2-6.

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

Zatira naslednje ozkolistne plevele: njivski lisičji rep, navadna kostreba, enoletna latovka, ter naslednje širokolistne plevele: srhkodlakavi ščir, navadna zvezdica, njivska vijolica, pelinolistna ambrozija, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva, prava kamilica in navadni slakovec. Zmanjšuje zapleveljenost z zelenim muhvičem in naslednjimi širokolistnimi pleveli: njivskim mošnjakom, belo metliko in pritlično krvomočnico. Herbicid omejeno deluje na ptičjo dresen in pasje zelišče

Milagro plus

(dikamba 22%,

nikosulfuron 5%)

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

0,8 L/ha

S sredstvom se tretira po vzniku koruze v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih od dva do osem listov (BBCH 12-18), ko so pleveli v zelo zgodnjih razvojnih fazah.

za zatiranje enoletnega ter večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela: - za zatiranje naslednjih širokolistnih plevelov: srhkodlakavi ščir, navadna ambrozija, bela metlika, izrodna, navadni kristavec, samosevna navadna sončnica, ščavjelistna dresen, njivska gorjušica ,

ter naslednjih ozkolistnih plevelov: golo proso in vznikel divji sirek iz semena - za zadovoljivo zatiranje naslednjih širokolistnih plevelov: baržunasti oslez, navadni oslez, breskovolistna, navadni tolščak, pasje zelišče, laški bodič, njivski osat , ter naslednjih ozkolistnih plevelov: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, golo proso, rizomi divjega sirka.

Tarot 25 WG

(rimsulfuron 25%)

Rincon 25 SG

(rimsulfuron 25%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

40 - 60 g/ha

 

60 g/ha

 

Po vzniku, ko ima koruza 2-8 listov BBCH 12-18,

plevel pa 2-3.

Po vzniku, BBCH 10-18.

Z obveznim dodatkom ustreznega močila.

- za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela kot so npr. navadna zvezdica, srhodlakavi ščir in baržunasti oslez, ter enoletnih ozkolistnih plevelov kot so npr. kostreba, srakonje in muhviči

Elumis

(mezotrion 36%+

nikosulfuron 3%)

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

1,5 L/ha

po vzniku od razvojne faze koruze 1-2 listov (BBCH 11-12) do

razvojne faze koruze največ osem listov (BBCH 18)

 

Sredstvo dobro deluje na ozkolistne plevele kot so: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, gluhi oves, enoletna latovka, muhviči, divji sirek, proso,ter na širokolistne plevele kot so: njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodič, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko spominčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike,navadni grint, samosevce krompirja, navadni zebrat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice.njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovec. Sredstvo zavira razvoj naslednjim plevelom: njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu.

Nikita

(dikamba 31,25 %+

mezotrion 15% +

nikosulfuron 10%)

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

0,45 kg/ha + močilo

Tretira se po vzniku koruze v fazi, ko ima koruza razvitih od dva do devet listov (BBCH 12-19).

 

Za zatiranje enoletnega ter večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela. Na njivah z veliko zapleveljenostjo z večletnimi pleveli kot so: njivski osat, njivski slak in divji sirek, se sredstvo lahko uporablja v deljenem (split) odmerku 0,4 kg/ha + 0,2 kg/ha. S prvim odmerkom 0,4 kg/ha se tretira v fazi, ko ima koruza razvitih od dva do šest listov (BBCH 12-16). Z drugim odmerkom 0,2 kg/ha se tretira v fazi, ko ima koruza razvitih 9 listov (BBCH 19).

Spandis

(dikamba 40 %+

prosulfuron 4% +

nikosulfuron 10%)

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.

0,4 kg/ha ob dodatku močila za izboljšanje oprijemljivosti.

Sredstvo se uporablja po vzniku koruze od razvojne faze, ko sta dva lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit (BBCH 12-18).

 

Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega ter ozkolistnega. Sredstvo zelo dobro deluje (95-100 % učinkovitost) na naslednje plevele: - širokolistni pleveli: baržunasti oslez, ščiri, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, drobnocvetni rogovilček, navadni oslez, kamilice , enoletni golščec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska gorjušica, njivska škrbinka, navadna zvezdica, njivski mošnjak in navadni bodič; - ozkolistni pleveli: proso. Sredstvo dobro deluje (85-94,9 % učinkovitost) tudi na naslednje plevele: - širokolistni pleveli: pelinolistna ambrozija, navadni plotni slak, njivski osat, plezajoča lakota, mrtve koprive in vijolice; - ozkolistni pleveli: navadna kostreba, plazeča pirnica, enoletna latovka, zeleni muhvič, sivozeleni muhvič in divji sirek. Sredstvo deluje (70-84,9 % učinkovitost) tudi na naslednje širokolistne plevele: njivni lisičji rep, njivski slak, ptičja dresen, navadni tolščak in pasje zelišče. Sredstvo slabo deluje na srakonje, ne deluje pa na perzijski jetičnik.

Arigo

(mezotrion 36% +

nikosulfuron 12%

+ rimsulfuron 3%)

 

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP

330 g/ha +močilo Trend 90

po vzniku koruze, v fenološki fazi od dveh do osmih listov koruze (BBCH 12 do 18) in ko ima plevel vsaj dva razvita lista oziroma so ozkolistni pleveli visoki največ 15 cm.

 

Sredstvo učinkovito zatira naslednje plevelne vrste (85-100% učinkovitost*): baržunasti oslez, srhkodlakavi, njivska pasja kamilica, navadni pelin, navadna loboda, navadna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, navadni osat, navadni kristavec,navadna rosnica, navadni zebrat, drobnocvetni rogovilček, plezajoča lakota, mehka krvomočnica, navadna sončnica, kamilica, njivska spominčica, vodna dresen, navadni grint,njivska gorjušica, črni razhudnik, njivska škrbinka,navadna zvezdica, njivski mošnja), velika kopriva, bršljanovolistni jetičnik, njivska vijolica, gluhi oves, navadna kostreba, plazeča pirnica, navadno proso, enoletna latovka, zeleni muhvič in vretenčasti muhvič ,

Sredstvo zaviralno deluje na naslednje plevelne vrste (70 do 84% učinkovitost): njivski osat, vejičasti rogovilček, škrlatnordeča mrtva kopriva, ptičja dresen, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivski čišljak, močvirski čišljak, bršljanovolistni jetičnik in srakonjo.

Successor 600

(petoksamid 60%)

Successor 600 PRO

(zaloge v uporabi do 31.7.2020)

(petoksamid 60%)

Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP

2 l/ha

Po setvi pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do 4 listov. Successor 600PRO le pred vznikom.

Sredstvo zatira ozkolistne plevele, kot so npr.: navadna kostreba, muhviči in enoletna latovka ter širokolistne plevele kot so npr.: srhodlakavi ščir, bela metlika, drobnocvetni rogovilček, kamilice, breskova dresen in pasje zelišče

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVOLJENI HERBICIDI NA VVOI IN NA OBMOČJU NUV ZA VKLJUČENE V KOPOP

Merlin Flexx

(izoksaflutol 24 %)

0,3 -0,4 l/ha

Pred vznikom ali po vzniku najkasneje do 2-3 listov koruze BBCH 9-13.

Sredstvo dobro zatira: baržunasti oslez, belo metliko, pasje zelišče, divji sirek in ščavjelistno dresen. Sredstvo slabše zatira: ščire, ptičjo dresen, breskovo dresen, muhviče, navadno kostrebo in mrtve koprive.

Adengo

(izoksaflutol 22,5%

+tienkarbazon-metil 9%)

0,44 L/ha

pred ali po vzniku koruze najpozneje do faze 3

listov koruze (BBCH 00 - 13) ob porabi 200-400 L vode/ha.

Sredstvo učinkovito zatira naslednje plevele: navadno lobodo, navadni plešec, metliko, drobnocvetni rogovilček, kamilico, spominčico, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, pasje zelišče, navadno zvezdico, zeleni muhvič, gluhi oves, enoletno latovko, krvavo rdečo srakonjo, njivsko vijolico, navadni slakovec in navadno kostrebo.

Monsoon active

(foramsulfuron 3%+

tienkarbazon-metil 1%)

 

0,75 –2 l/ha

S sredstvom se tretira v razvojni fazi koruze od 2 do 6 listov (BBCH 12-16), v primeru deljenega tretiranja pa v razvojni fazi koruze od 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Ozkolistni plevel naj bo v razvojni fazi BBCH12-21, širokolistni plevel pa v razvojni fazi BBCH 12-15.

Sredstvo učinkovito zatira (>86% učinkovitost): - ozkolistni plevel: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, enoletna latovka, muhviči in divji sirek; - širokolistni plevel: baržunasti oslez, ščiri, pelinolistna ambrozija, navadna loboda, metlike,navadni kristavec, navadna sončnica, enoletni golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica, prava kamilica, dresni, navadni grint, laški bodič in hrapava škrbinka. Sredstvo zadovoljivo zatira (70-85 % učinkovitost): njivski osat. Sredstvo delno zatira malo srakonjo, njivski slak, navadno rosnico in perzijski jetičnik.

Stomp aqua

(pendimetalin 45,5%)

 

2,9 l/ha

 

Pred vznikom ali po vzniku do BBCH14 (štirje listi razgrjeni).

Enoletni ozkolistni in nekaterih vrst širokolistni plevel. Učinkovito zatira naslednje plevele: enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo, poljski mak, belo metliko, njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče ter samoniklo oljno ogrščico. Slabše zatira naslednje plevele: navadno latovko, navadno rosnico, navadni plešec ter kamilico – razen kamilice v jarem ječmenu.

Sharpen 33 EC

(pendimetalin 33%)

 

3-5 L/ha

se tretira v jeseni pred vznikom posevka (BBCH00-09) ali takoj po vzniku (BBCH10-13) jeseni ali spomladi

- zatira (>80% učinkovitost) naslednje ozkolistne plevele: lisičji rep, srakoperec, krvavordeča, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozeleni muhvič. Zmanjševanje zapleveljenosti (80% učinkovitost) naslednje širokolistne plevele: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica

- slabo zatira (40-60% učinkovitost) naslednje plevele: slak in njivska preslica.

Sharpen 40 SC

(pendimetalin 40%)

 

 

 

2,5-4 L/ha

se tretira po setvi, vendar pred vznikom posevka

(BBCH 00-09)

- zatira (>80% učinkovitost) naslednje ozkolistne plevele: lisičji rep, srakoperec, krvavordeča, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozeleni muhvič.- zmanjševanje zapleveljenosti (80% učinkovitost) naslednje širokolistne plevele: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica

- slabo zatira (40-60% učinkovitost) naslednje plevele: slak in njivska preslica.

Starane forte

(fluroksipir 33,3%)

 

0,54 L/ha

 

Tretira se v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih dva do šest listov (BBCH 12-16).

Širokolistni plevel: plezajočo lakoto, navadno zvezdico, breskovo dresen, drobnocvetni rogovilček in njivski slak; - sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim plotnim slakom. Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela: njivski slak se lahko tretira tudi točkovno, ko je koruza visoka 30 do 100 cm ob obvezni uporabi ščitnika.

Tandus 200 EC

(fluroksipir 20%)

1 L/ha

Tretira se v fenološki fazi, ko ima koruza razgrnjenih 3 do 6 listov (BBCH 13-16);

Dobro zatira naslednje plevele: navadna zvezdica, poljski mak, bršljanastolistni jetičnik, plezajoča lakota, navadni plešec, perzijski jetičnik, škrlatnordeča mrtva, njivska spominčica, navadni slakovec, njivska mrtva kopriva, navadna rosnica, navadni grint, kamilica, njivska gorjušica, njivski mošnjak, njivska kurja češnjica, pasje zelišče in njivska redkev.

Nagano

(bromoksinil 10% + mezotrion 10%)

0,5 - 1,0 L/ha

v fenološki fazi od dveh do osem razvitih listov koruze (BBCH 12-18). Najboljše rezultate pri uporabi sredstva se doseže po vzniku plevela, ko plevel aktivno raste. Ozkolistni plevel naj bo v fazi od 1 do 3 razvitih listov, širokolistni plevel pa v fazi od vznika do faze 4 razvitih listov.

Sredstvo v odmerku 1,0 L/ha zatira (predvidena pričakovana učinkovitost >86 %): srhkodlakavi ščir, navadno ambrozijo, belo metliko, njivski slak, navadni kristavec, navadni oslez, nedišečo trirobko, enoletni golšec, breskovo dresen, navadni slakovec, pasje zelišče in navadno zvezdico. Sredstvo v odmerku 1,0 L/ha zmanjšuje zapleveljenost (predvidena pričakovana učinkovitost 70- 85 %) z: navadno kostrebo.

Peak 75 WG (prosulfuron 75%)+ močilo

20 g/ha

Po vzniku, ko ima koruza največ 7 listov, plevel pa 6.

Za zatiranje večine vrst enoletnega širokolistnega plevela v koruzi. Odlično deluje tudi na kislice in dobro na njivski osat.

Laudis

(tembotrion 4,4%)

 

Laudis WG 30

(tembotrion 20%)

 

1,15 – 2,5 l/ha

 

 

 

0,25 - 0,5 kg/ha

Po vzniku, ko ima koruza 2-8 listov BBCH 12-18, širokolistni plevel pa 2-8, ozkolistni 2 lista.

 

Zelo dobro zatira (učinkovitost >92 %): belo metliko, mnogosemensko metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, tridelni mrkač, navadno kostrebo, zeleni muhvič in enoletno latovko. Dobro zatira (učinkovitost 88-92 %): ptičjo dresen, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir, njivski slak, divji sirek, plezajočo lakoto in golo proso.

Capreno

(tembotrion 4,4% +

tienkarbazon-metil 9%)

 

0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičnega olja MERO

Po vzniku koruze, ko ima le ta razvitih od 2 – 6 pravih listov (BBCH 12-16). Ozkolistni pleveli so najbolj občutljivi v razvojnih fazah od enega do treh razvitih pravih listov, širokolistni pa v razvojnih fazah od dveh do štirih razvitih pravih listov.

Sredstvo učinkovito zatira: belo metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, navadno kostrebo, zeleni muhvič, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir in prosa. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z enoletno latovko.

Mustang 306 SE

(2,4 D,2–EHE 45,242%

+florasulam 6,25%)

0,5 -0,6 l/ha

Po vzniku koruze, ko ima koruza 4 – 5 listov, BBCH 14 – 15.

Enoletni in nekateri večletni širokolistni pleveli za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela kot so metlike, dresni, navadna zvezdica, navadna kurja črevca, prava kamilica plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija, za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom ter za večletne širokolistne plevele kot so njivski osat, njivski slak.

Esteron

(2,4D-2 EHE 90,5 %)

1 l/ha

Po vzniku koruze, ko ima koruza 4 – 6 listov, BBCH 14 – 16.

Enoletni širokolistni pleveli: srhkodlakavi ščir, navadni plešec, bela metlika, njivski osat, navadni osat, njivski slak, navadna rosnica, poljski mak, veliki trpotec, ptičja dresen, navadni slakovec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska redkev, njivska gorjušica, pasje zelišče in perzijski jetičnik.

Herbocid XL

(2,4D 60 %)

1,25 L/ha

Tretira se v razvojni fazi, ko ima koruza razvite 3 - 4 liste oziroma je visoka 15 - 20 cm (BBCH 13-14).

Uporablja se za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela.

Harmony 50 SX (tifensulfuron 50%)+ močilo

 

22,5 g/ha + močila npr. Trend 90

Tretira se, ko je koruza v razvojni fazi 2-8 listov (BBCH 12-18) in ko je plevel v fazi 2-4 pravih listov (BBCH 12-14)

Občutljivi pleveli: srhkodlakavi ščir, navadna loboda, navadni plešec, navadni zebrat, prava kamilica, nedišeča trirobka, ptičja dresen, ščavjelistna dresen, njivska redkev, kislica, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak in oljna ogrščica. Manj občutljivi pleveli: navadni slakovec, njivska vijolica, perzijski jetičnik in njivski slak.

Focus ultra

(Cikloksidim 10%)

za koruzo, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim

2 L/ha – 4l /ha

z dodatkom močila DASH HC

Sredstvo se uporablja po vzniku. Tretiranje se opravi od razvojne faze, ko so enoletni ozkolistni plevel in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih listov, do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh do petih pravih listov (BBCH 13-15)

Sredstvo zatira: plazečo pirnico, prstasti pesjak, divji sirek, samosevno navadno pšenico, samosevno trdo pšenico, samosevno rž, samosevni navadni ječmen, samosevni mišji ječmen, samosevno koruzo, ki ni odporna na aktivno snov cikloksidim, samosevni navadni oves, navadni srakoperec, gluhi oves, stoklase, krvavordečo srakonja, ljuljk, proso,navadno latovko, muhvič, njivski lisičji rep ter navadno kostrebo.

Equip

(foramsulfuron 2,25%)

2-2,5 l/ha

Po vzniku, ko ima koruza 2-6 listov BBCH 12-16.

Ozkolistni plevel: njivski lisičji rep, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, ljulke, enoletna latovka, muhviči in nekatere druge; - širokolistni plevel: baržunasti oslez, ščiri, pelinolistna ambrozija, metlike, drobnocvetni rogovilček, koprive, enoletni golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica in nekateri drugi; - večletni plevel: divji sirek, njivski osat, njivski slak, plazeča pirnica.

Callisto 480 SC

(mezotrion 48%)

+ močilo

 

Temsa SC

(mezotrion 10%)

Osorno

(mezotrion 10%)

0,15 - 0,25 l/ha

 

 

1,5 l/ha

 

1,5 l/ha

Pred in po vzniku do razvojne faze največ 8 listov koruze

Za zatiranje širokolistnega plevela in navadne kostrebe. Deluje na:njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodič, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko spominčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike, navadni grint, samosevce krompirja, navadni zebrat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice. V stadiju dveh do štirih listov dobro zatira: njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovec. Razvoj zavira naslednjemu plevelu: njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu. Nezadovoljivo pa deluje na njivni lisičji rep, muhvič, gluhi oves, stoklaso, navadni srakoperec, enoletno latovko in navadni oslez

 

Prepovedan na VVOI - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na kmetijskih zemljiščih, ki ležijo na najožjih vodovarstvenih območjih .

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

 

Pred setvijo koruze je možno uporabiti tudi totalne herbicide, a.s. glifosat, registrirani so: Credit extreme, Roundup energy, Roundup flex, Roundup powermax, Roundup max, Roundup star.

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA, VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, HRANITI RAČUNE.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 17.04.2020 11:22
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS