24. Varstvo sliv in češpelj - 30.03.2020 10:31 - Zaključeno


 

Slive in češplje so v fenološki fazi od socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59) pa do polnega cvetenja (BBCH 65). Za zatiranje cvetne monilije v fazi cvetenja (prvič, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugič, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi) priporočamo enega od naslednjih pripravkov: Chorus 50 WG (0,5 kg/ha; samo na slivi) ali Luna experience (samo na slivi; 0,2 L/ha na m višine krošnje oz. maks. 0,6 L/ha) ali Signum (samo na slivi v 0,25 kg/ha na m višine krošnje, maks. 0,75 kg/ha) ali Switch 62,5 WG (v konc. 0,08% oz. maks. 1,0 kg/ha; samo na slivi) ali Teldor SC 500 (0,5 L/ha na 1m višine krošnje oz. maks. 1,5 L/ha) ali Topsin M (samo na slivi; 1 kg/ha) ali Serenade ASO (samo na slivi, 8 L/ha) ali Amylo-x (od 1,5 do 2,5 kg na ha) ali Prolectus (samo slive; 330 g na višinski meter krošnje na ha, maks. 1 kg/ha) ali Score 250 EC (0,22 L/ha) ali Zenby v odmerku 0,9 l/ha.

 

Za spremljanje populacije rumene ali črne češpljeve grizlice priporočamo, da se izobesijo bele lepljive plošče. Samo v primeru, če se je na bele lepljive plošče ulovilo skupno več kot 30 osic, lahko takoj po končanem cvetenju (ko odpade večino venčnih listov) uporabite pripravek Mospilan 20 SG.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.03.2020 10:31
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS