21. Obvestilo o zatiranju porove zavrtavke (Napomyza gymnostoma (Loew) in resarjev - 24.03.2020 10:14 - Zaključeno


Vremenske razmere so v prvih dveh dekadah meseca marca z visokimi temperaturami omogočile hiter razvoj čebulnic. Tako je v nekaterih nasadih (ali na vrtovih) česen že dosegel fenološko fazo tri liste (BBCH 103).

Ob koncu preteklega tedna so ob pregledu posevkov pora, česna in čebule v SV Sloveniji bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki.

Na manjših površinah česna, čebule in pora priporočamo, da posevke čim prej (pred otoplitvijo) pokrijete s kopreno (npr. vrteks ali podobno) in s tem preprečite prilet škodljivca in odlaganje jajčec. Z omenjenim ukrepom preprečimo tudi poškodbe, ki jih v tem obdobju povzroča še česnova muha.

Priporočamo, da se posevki pred škropljenjem natančno pregledajo, saj je pojav porove zavrtavke v tem obdobju zelo neenakomeren. Škropljenje naj se opravi šele po otoplitvi in ko opazite prve poškodbe v obliki zaporednih ubodov na zgornji polovici listja. Za zatiranje porove zavrtavke je na česnu in šalotki registriran pripravek Perfekthion v odmerku 0,6 L/ha (poraba zalog do 30.6.2020).

V nasadih pora so bile ugotovljene tudi prve poškodbe od resarjev. Priporočamo postavitev modrih lepljivih plošč za spremljanje populacije resarjev. Za zmanjšanje številčnosti populacije resarjev je na poru in čebuli registriran pripravek Laser 240 SC v odmerku 0,45 L/ha (4,5 ml/100 m2) in Laser plus v odmerku 0,2 L/ha, ki ju je potrebno uporabiti ob izleganju prvih ličink, samo na čebuli, česnu in šalotki pa Perfekthion v odmerku 0,6 L/ha (poraba zalog do 30.6.2020).

Visoke temperature od 15°C do 20°C so omogočile aktivnost česnove muhe. Ker prag škodljivosti v Sloveniji ni poznan, v tujini (npr. Avstriji) navajajo 10 % odloženih jajčec kot prag škodljivosti, priporočamo pridelovalcem, da posevke pregledajo. Pri pregledih posevkov česna v še nismo odkrili odloženih jajčec, ki jih je sicer zaradi njihove velikosti in mesta odlaganja (tik ob rastlini) zelo težko odkriti.

Z zgoraj naštetimi pripravki se preprečuje škoda od česnove muhe.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 


Datum objave obvestila: 24.03.2020 10:14
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS