14. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV (kaparji) - 10.03.2020 08:29 - Zaključeno


Za omejevanje številčnosti populacije ameriškega, murvovega ter češpljevega kaparja priporočamo v nasadih breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj in sliv, kjer je škodljivec prisoten, uporabo pripravka HARPUN v 0,0375 – 0,05 % koncentraciji pri porabi vode vsaj 800 L/ha. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 L sredstva / ha.

 

Tretiranje se naj opravi v fenološki fazi PRED CVETENJEM !

 

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi NAJVEČ 1X v eni rastni dobi.

 

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 10.03.2020 08:29
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MATKO Boštjan
Pripravil: Boštjan Matko
Seznam registriranih FFS