6. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.03.2020 13:46 - Zaključeno


Razvoj cvetnih brstov pri jablani in hruški lepo napreduje. Brsti so napeti in se večinoma že opazno razpirajo (51-53 po lestvici BBCH).

Z zadnjo dekado meseca februarja smo pri spremljanju razvoja zimskih trosišč jablanovega škrlupa zabeležili dozorele zimske spore. V prvih dneh marca smo v nasadih jablane že zaznali tudi njihove šibke izbruhe. Svetujemo, da nasade jablan in hrušk pred škrlupom preventivno zaščitite z bakrovimi pripravki še pred polnim razpiranjem brstov. Prve okužbe s škrlupom bodo možne ob izrazitejših padavinah, ko se bodo temperature ponovno vzpenjale. Uporabite lahko: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2,0 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2,0 kg/ha). Tretiranje s pripravki na osnovi bakra je priporočljivo zlasti zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim povzročiteljem bolezni lesa jablane (jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,…) in hruške, ki nastopajo ob zimski rezi ter drugih fizičnih poškodbah in hruševemu ožigu [npr. BADGE WG (2,9 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; tudi proti jablanovemu raku)].

Zlasti v ekološki pridelavi bo v nadaljevanju prišla v poštev tudi uporaba CURATIO - ŽVEPLENOAPNENE BROZGE, ki je za 2020 ponovno dobila izjemno dovoljenje za nujen primere v zvezi z varstvom rastlin (proti jablanovemu škrlupu, jablanovi pepelovki, listni pegavosti in hruševem ožigu; 6 l/ha na meter višine krošnje).

V nasadih, ki so pogosteje podvrženi napadom sesajočih žuželk; to so zlasti mlajši in bujnejši nasadi hrušk, priporočamo zaščitni pristop z metodo odvračanja. Nanos kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi, je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Z alkoholnimi pastmi nadaljujte spremljanje naleta vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnem.

Ravno tako je pričakovati povečano aktivnost jablanovega cvetožera. Na slednjega bodite pozorni na površinah, kjer je poškodbe brstov povzročal že v preteklih letih, na predelih v bližini gozda in visokodebelnih dreves jablan. Škodljivo vrsto boste najenostavneje zaznali s stresanjem vej nad podloženim kartonom ali belo rjuho.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.03.2020 13:46
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS