7. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV, NEKTARIN in MARELIC št. 2 - 21.02.2020 13:05 - Zaključeno


Vremenske razmere so z nadpovprečno visokimi dnevnimi temperaturami v zadnjih dneh pospešile razvoj breskev in nektarin. Tako so brsti breskev in nektarin že napeti (BBCH 01-03, konec nabrekanja brsta: luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta) in to predvsem na drevesih, ki rastejo na lažjih – peščenih tleh v mestu in na najbolj ugodnih - toplih legah.

 

V fenološki fazi brstenja je nevarnost okužbe breskev in nektarin z breskovo kodravostjo velika, še posebej, če po toplem obdobju nastopi deževno vreme. Breskova kodravost je gospodarsko najpomembnejša bolezen breskev in pojav te bolezni ni mogoče napovedati, zato škropimo drevesa breskev in nektarin preventivno.

 

Pričakujemo da bodo prve okužbe z breskovo kodravostjo možne ob prvih napovedanih padavinah, še posebej če bodo temperature zraka v času padavin nad 8 °C, zato je potrebno breskve in nektarine poškropiti tik pred napovedanimi padavinami.

 

V primeru ohladitve vremena in padca nočnih temperatur pod 0 °C se škropljenje opravi šele po ponovni otoplitvi (nočne temperature nad 0 °C) zaradi preprečitve morebitnih ožigov.

 

 

Za prvo škropljenje proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev priporočamo uporabo pripravkov na osnovi bakra:

 

Pripravek

Odmerek

Badge WG

Cuprablau Z 35 WG

Cuprablau Z 35 WP

Cuprablau Z ultra WP

Nordox 75 WG

3,5 kg/ha (le listna luknjičavost)

1,6-2,0 kg/ha (le listna luknjičavost) 3,0 kg/ha

1,8 kg/ha

2,0 kg/ha (le breskova kodravost)

 

 

Drevesa marelic, ki rastejo na zavetnih legah imajo prav tako že nabrekle brste. Za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev na marelicah priporočamo uporabo bakrovega pripravka:

Pripravek

Odmerek

Badge WG

Champion 50 WG

Cuprablau Z 35 WG

Cuprablau Z 35 WP

3,5 kg/ha

2-3 kg/ha

1,6-2 kg/ha

2 kg/ha

 

 

Drevesa naj bodo temeljito poškropljena.

 

 

PRED UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO !!!

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 21.02.2020 13:05
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS