93. OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV - 19.11.2019 15:24 - Zaključeno


V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni številnim glivičnim okužbam.

V nasadih breskev in nektarin priporočamo varstvo pred breskovo kodravostjo z uporabo bakrovih pripravkov. Tretiranje opravite, ko odpade večina listja. S tem popolnite zaščito lesa pred glivičnimi in bakterijskim obolenji. Izbirate lahko med: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičastih sadnih vrst (breskev, marelica, češnja, sliva), kot so listne luknjičavosti, monilijska obolenja, listne pegavosti in ožigi, lahko opravite tudi s CUPRABLAU Z 35 WG (2 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CHAMPION 50 WG (2-3 kg/ha, le za marelico, češnjo in slivo) ali BADGE WG (3,5 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri prenizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.


Datum objave obvestila: 19.11.2019 15:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS