91. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - MALI ZIMSKI PEDIC - 04.11.2019 14:20 - Zaključeno


V jesenskem času se pojavljajo odrasle žuželke malega zimskega pedica, katerega gosenice v spomladanskem času povzročajo škodo na listih in plodovih koščičarjev. Samice imajo zakrnela krila ter plezajo po deblu in odlagajo jajčeca v drevesno krošnjo. Populacijo škodljivca lahko zmanjšamo tako, da na debla nalepimo obojestranski lepilni trak. Ta ukrep priporočamo, da izvedete v tem času.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 04.11.2019 14:20
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS