88. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI - 22.10.2019 08:04 - Zaključeno


Zaradi višjih temperatur zraka v SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosphaeria maculans = Phoma lingam). Svetujemo vam, da pregledate posevke oljne ogrščice in se odločite za uporaba fungicidov.

 

Priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: Folicur EW 250 0,5 l/ha ali Star tebukonazol 0,5 l/ha ali Orius 25 EW 1 l/ha ali Caramba 1,2 l/ha ali Mirador forte 1,5-2 l/ha ali Baltazar 0,5 l/ha ali Score 250 0,5 l/ha. Odmerek prilagodimo velikosti oljne ogrščice. Za dobro delovanje fungicidov so potrebne dnevne temperature zraka nad 12°C.

 

Ogrščica najboljše prezimi v fazi 7-8 listov. Prevelike rastline so pozimi občutljivejše na mraz, podvržene so mehanskim poškodbam zaradi snega, kar lahko privede do večjega zimskega propadanja rastlin in zmanjšanja pridelka. Uporaba omenjenih fungicidov upočasni jesensko rast oljne ogrščice, jo naredijo močnejšo in dobro pripravljeno za prezimitev.

 

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 22.10.2019 08:04
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS