83. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 02.08.2019 14:19 - Zaključeno


V posevkih poletno sajenega zelja opažamo prerazmnožitve kapusovega molja in kapusove sovke. Priporočamo, da uporabite enega od pripravkov, ki zatira oba škodljivca: AGREE, AFFIRM, CORAGEN, KARATE ZEON 5 CS, MIMIC, NEEMAZAL – T/S ali STEWARD.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 02.08.2019 14:19
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS